De in Mill geboren Sander Ederveen krijgt postuum de Burgemeester Dalesprijs 2024. De prijsuitreiking is op vrijdag 26 januari in het stadhuis van Nijmegen, aansluitend op de voordracht van de jaarlijkse Burgemeester Daleslezing.

De Burgemeester Dalesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich belangeloos heeft ingezet en in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het waarborgen van Artikel 1 van de Grondwet. De prijs dankt zijn naam aan Ien Dales (1931-1994), die als minister de Wet Gelijke Behandeling introduceerde. 

Sander Ederveen is in september 2023 op 44-jarige leeftijd onverwachts overleden. De onafhankelijke jury heeft hem voorgedragen vanwege alle activiteiten die hij als vrijwilliger voor de regenbooggemeenschap en de overige inwoners van regio Nijmegen heeft opgezet. Sander was het boegbeeld van Roze Woensdag en medeoprichter van St. Rainbow Collective. Zijn inzet is onmisbaar geweest om de HLBTIQ+ gemeenschap zichtbaar te maken, om successen te vieren, om acties te voeren en om een breder publiek bij uitingen van de regenbooggemeenschap te betrekken.

Het bestuur van COC Regio Nijmegen heeft de voordracht bekrachtigd. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 500. De prijs wordt uitgereikt aan de familie van Sander Ederveen en aan Igor van der Vlist namens St. Roze Woensdag en St. Rainbow Collective.

Het programma vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Nijmegen en start om 20.30 uur. De inloop met koffie is vanaf 20.00 uur. Het programma sluit af met een informele borrel om aanwezigen de gelegenheid te geven om na te praten. Meer informatie over de lezing, de prijs en het volgen van de bijeenkomst is te vinden op www.cocregionijmegen.nl, www.facebook.com/cocregionijmegen en www.daleslezing.nl.