De eerste openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Langenboom in 2024 in dorpshuis De Wis is benut om direct werk te maken van het vergroten van de zichtbaarheid.

Jan Meulepas en Paul Vogels, die al decennialang in het bestuur zitten, zijn omgeven door zeven nieuwe gezichten. Drie nieuwe bestuurders links van het tweetal zijn Gerald Willemsen, Wim de Jong en Jacintha Vlek-Van den Hoek. Aan de rechterzijde van Meulepas en Vogels zijn dat Ralf Köhne en Jessy Hendriks, Irene van Lieshout en Anita Bastiaanssen.

Ook het verdelen van bestuurstaken binnen de Dorpsraad krijgt steeds concreter vorm. De tandem Anita-Irene neemt het secretariaatswerk op zich. Ze ontfermen zich direct over de verslaglegging. Het overdragen van de penningmeesterstaken op Ralf Köhne wordt ook ter plekke geregeld. Wie de voorzittersrol op niet al te lange termijn over gaat nemen van Vogels, is nog niet bekend.

Spijkers met koppen

Spijkers met koppen werden ook geslagen met het vullen van werkgroepen of in de gaten houden van specifieke ontwikkelingen. Diverse bestuursleden en belangstellenden gaan actief worden op de aandachtsgebieden Wonen en bouwen, Milieu en Natuur (ontwikkelingen bij De Kuilen), Verduurzaming, Subsidies en fondsenwerving, recreatie en toerisme en Kermis. Interessant was de voorstellingsronde en de activiteiten en het netwerk van de aanwezigen. Het bestuur en de aanwezige Langenbomers bleken een gemêleerd gezelschap te vormen met soms verrassende verbindingen.

Het is goed om te weten wie op welk gebied actief is, ook in het verenigingsleven. Boeiend was het plan van het bestuur van de Dorpsraad om inwoners meer te betrekken bij het leefbaar en veilig houden van Langenboom. Het idee is om speciale thema’s uit te diepen tijdens de openbare bijeenkomsten.

Bent u ook geprikkeld door het nuttige werk van de Dorpsraad en hun ambities? Kom dan naar de volgende openbare bijeenkomst op woensdag 28 februari om 20.30 uur in Dorpshuis De Wis.

Meer info?

Ga naar www.dorpsraadlangenboom.nl.