Stichting Toegankelijk Land van Cuijk en afvalinzamelaar Van Kaathoven zijn deze week begonnen met een nieuw initiatief binnen de Gemeente Land van Cuijk om toegankelijkheid van trottoirs voor mensen met een beperkte mobiliteit te verbeteren.

“Toegankelijkheid moet een vanzelfsprekendheid zijn binnen de Gemeente Land van Cuijk, maar dat is helaas niet altijd het geval”, licht woordvoerster Elly Meijnders van Stichting Toegankelijk Land van Cuijk toe. De stichting wil bereiken dat alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Toch zijn er tal van voorbeelden van inwoners die gebruik maken van een rolstoel, rollator of visueel beperkt zijn waarbij de doorgang op trottoirs wordt belemmerd. Een concreet voorbeeld zijn containers, die tijdens een ophaaldag, midden op een trottoir worden geplaatst. Soms door de inwoner die de container aan de straat zet, soms door de afvalinzamelaar die de container terug plaatst. Stichting Toegankelijk Land van Cuijk klopte daarom aan bij Gemeente Land van Cuijk en afvalinzamelaar Van Kaathoven om dit dilemma aan te kaarten. 

Tijd voor actie!

Na de eerste kennismaking werd al snel duidelijk dat er vanuit alle betrokkenen veel bereidheid is om aan een oplossing voor veilige en toegankelijke trottoirs te werken. Een belangrijk aspect van dit initiatief is de oproep aan de inwoners van Gemeente Land van Cuijk om te helpen bij het verbeteren van de toegankelijkheid. Door een container niet te vroeg en niet te laat aan te bieden én op de juiste plek aan de straat te plaatsen dragen de inwoners bij aan een veilige en toegankelijke omgeving voor iedereen. 

Van Kaathoven gaat aan de slag om haar medewerkers intern op te leiden. Ze krijgen uitleg over de juiste manier van de containers terugplaatsen nadat deze is leeggemaakt. En creëren bewustzijn door hele concrete voorbeelden te laten zien. Elke container die juist wordt teruggeplaatst heeft meteen een positieve impact op het dagelijks leven van mensen met een beperking. 

woordvoerster Elly Meijnders van Stichting Toegankelijkheid Land van Cuijk verklaart: "Door op deze manier samen te werken, bouwen we aan een gemeente die iedereen verwelkomt en ondersteunt." Janneke de Schutter – Cuppers, directeur bij Van Kaathoven vult aan. "We zijn vastbesloten om bij te dragen aan dit belangrijke initiatief. Een klein stapje extra om een container goed terug te plaatsen kan zorgen voor veel meer leefbaarheid”. “Door de krachten te bundelen hebben we een groter bereik om iedereen bewust te maken van dit dilemma. Fijn om te zien dat iedereen zich maximaal in wil spannen en verantwoordelijkheid voelt”, aldus woordvoerster Elly Meijnders van Stichting Toegankelijkheid Land van Cuijk.