Onder enkele fikse buien kende het St BarbaraGilde op zaterdag 23 maart, met de hulp van een vijftal jonge vrijwilligers van buiten het gilde, toch een zonnige potgrondactie.

Het vooraf reserveren en eerder laten leveren van potgrond bleek voor velen wederom interessant, er is dan ook ruim gebruik van gemaakt. Het blijkt dat we afgelopen jaren een vaste groep afnemers hebben opgebouwd.

Hierdoor was de voorraad potgrond al aardig geslonken voordat we met de deur tot deur verkoop konden starten. Ook dit bleek ook nu weer een succes.

Omdat we vorig jaar vroegtijdig waren uitverkocht hebben we dit jaar een grotere voorraad ingeslagen. Door omstandigheden was u mogelijk zaterdag niet thuis waardoor u ons heeft gemist. Voor geïnteresseerden hebben wij nog een beperkt aantal zakken beschikbaar. De potgrond zit in zakken van 50 liter en kosten € 6,00 per zak, bij afname van 3 zakken krijgt u korting. Per 3 zakken kost de potgrond € 16,00.

U kunt uw potgrond bestellen bij Ad Schuurmans tel. 06-12946675. U kunt dan tevens aangeven wanneer de zakken bij u kunnen worden afgeleverd. Als u niet contant wilt afrekenen kunt u vooraf het verschuldigde bedrag over maken naar NL74 RABO 0134301625 van het St BarbaraGilde met als omschrijving: potgrond (aantal zakken) en uw naam en adres.

We danken alle afnemers voor hun steun aan het St BarbaraGilde en wensen iedereen een mooie en bloemrijke lente en zomer.

Met potgrond van het gilde er bij, 
maakt u de bloemetjes blij, 
waardoor ze fantastisch bloeien in mei.