Foto: Toon Willems

Al op de eerste dag van de reorganisatie en de renovatie van de speeltuinen in Mill ging het mis. Maandag 16 oktober 2023, de eerste dag van de herfstvakantie, zou een zonnige dag worden, maar voor veel kinderen in de Raafstraat begon deze dag minder vrolijk.

Hun vertrouwde speeltuintje werd namelijk geruimd zonder dat daarover de omwonenden geïnformeerd waren. Dus de hele buurt was in rep en roer en dat zou nog lange tijd zo blijven, omdat de ene misser na de andere volgde. Hoge betonnen wanden ten behoeve van een voetbalveld aan de Bastaardstraat vielen niet in goede aarde bij de buurtbewoners en werden weer verwijderd. Struikgewas moest het ontgelden voor een brede ingang van het parkje aan de Raafstraat, maar bij nader inzien bleek deze op een gevaarlijke splitsing uit te komen en werden er weer nieuwe struiken aangeplant. Een speeltoestel aan de Bastaardstraat werd verplaatst en daarna om onduidelijke redenen nog een keer en zo werden alle werkzaamheden door de hele wijk sceptisch aanschouwd. Veel is uiteindelijk in orde gekomen en nu maken de kinderen dankbaar gebruik van de vernieuwde speelgelegenheden. Echter het trapveldje aan de IJsvogelstraat blijft een doorn in het oog. Nadat de goals, die er al tientallen jaren stonden, verwijderd werden om van het terrein een WADI te maken, moesten de bewoners ook hier weer aan de bel trekken. Het voetbalveldje was favoriet bij de jeugd in de wijk, maar helaas werd hen dit ontnomen. Het aanleggen van de WADI had letterlijk veel voeten in de aarde en bleek een langdurig en kostbaar project. Een weg terug was er niet meer. Dus de gemeente Land van Cuijk dacht het een en ander op te lossen door de goals terug te plaatsen met als gevolg, dat door de hevige regenval van de laatste weken het er onmogelijk is om een balletje te trappen. De plaatselijke jeugd gaat nu een waterpoloteam formeren en waarschijnlijk zal er in de winter een ijshockeyteam in het leven geroepen worden. Of misschien wordt Mill de bakermat van een nieuwe populaire sport: watervoetbal. Is het uiteindelijk allemaal toch nog ergens goed voor geweest.