De Raad van Toezicht van de Stichting ViaSana te Mill heeft per 1 april 2016 een nieuw lid in de persoon van drs. Jan Claassen (1961). Met ingang van diezelfde datum neemt volgens rooster Martien van den Hoven afscheid als voorzitter van genoemde Raad. Na de wisseling vormt Jan Claassen samen met Willemieke Vervoort en Gert van Lieshout de nieuwe Raad van Toezicht van ViaSana.

De inmiddels landelijk bekende Kliniek ViaSana is gespecialiseerd in orthopedische ingrepen en levert verzekerde zorg. Bij haar behandelingen scoort zij in patiënt-tevredenheidsonder- zoeken onveranderd zeer hoog.

Ervaring

De heer Claassen heeft ruime ervaring in de bancaire sector. Zo was hij in de periode 2001-2013 directievoorzitter van Rabobank de Leystroom en Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Hier had hij onder andere de taken: het leiden van fusies van twee respectievelijk vier lokale Rabobanken, het herschikken van processen en systemen, veranderen van houding en cultuur en het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Voor de heer Claassen is gekozen vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten en meer speciaal wegens zijn financiële achtergrond. In zijn verschillende functies fungeerde hij als een man die betrokkenheid creëerde bij het personeel dat bijdroeg aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.

Complementair

Bij de selectie is in belangrijke mate gekeken naar de toegevoegde waarde van het nieuwe lid voor de Raad van Toezicht, zowel op het bestuurlijke als professionele financiële vlak. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat met de toetreding van Jan Claassen tot haar gelederen, deze toegevoegde waarde in hoge mate aanwezig is.