Achterste rij v.l.n.r.: Diny van Lanen, Theo Wagemans, Raymond Roelofs, Rob van Eenbergen. Voorste rij: v.l.n.r.: Ine Jacobs, Leny van der Burgt, Dinie Willems-Jansen.

Tijdens de jaarvergadering op 21 april 2016 huldigde EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill haar jubilarissen.

Dinie Willems viert haar 45-jarig jubileum als actief en trouw EHBO-er en lid van de vereniging. Ze mist vrijwel geen enkele oefenavond en heeft in de loop der jaren heel wat veranderingen op EHBO-gebied meegemaakt en zich deze ook eigen weten te maken. Ze verleent nog altijd Eerste Hulp bij evenementen en maakt zich ook buiten de vereniging reeds geruime tijd verdienstelijk door haar inzet voor reumapatiënten. Ze kreeg van de vereniging een oorkonde. In het verleden ontving zij het Verenigingsinsigne in Goud. We hopen haar nog lang in ons midden te hebben.

Leny v.d. Burgt is reeds 30 jaren trouw lid van de vereniging en was van 1990-2011 bestuurslid. Van 1990-2003 fungeerde zij als penningmeester en van 2003-2011 organiseerde zij de begeleiding van evenementen. Ze is thans nog steeds betrokken bij evenementen als verbandmeester en geeft behalve de diverse EHBO-verbandmiddelen ook de AED uit bij evenementen. Zelf staat zij altijd graag bij de motorcross. Zij werd voor het vele werk dat ze nog altijd verzet beloond met een luxe pennenset en een jaarspeldje. Ze ontving in 2011 het Verenigingsinsigne in Goud voor haar grote verdiensten.

Rob van Eenbergen is reeds 25 jaren actief als EHBO-er en sinds 2 jaren lid van EHBO Vereniging St. Willibrord Mill. Hij is actief bij de Dodenherdenking en bij de Koningsdag te St. Hubert. Ook zet hij zich in voor de Jeugd-EHBO. Voor zijn trouw ontving hij een spiegel met opschrift.

Ine Jacobs is sedert 20 jaren een actief lid van de vereniging, zij komt trouw naar de lesavonden en is goed inzetbaar. Zij staat graag bij het korfbal als EHBO-er. Zij werd beloond met een luxe pennenset met gravure voor haar langjarige verdiensten.

Raymond Roelofs viert eveneens zijn 20-jarig jubileum als EHBO-er en zijn 10-jarig jubileum als bestuurslid. Hij is sinds 2006 vaste notulist en is sedert 2009 secretaris. Hij verleent vooral Eerste Hulp bij het hockey-toernooi, maar ook bij dansfestijnen en in de feesttent tijdens de kermis. Hij is verder belast met publiciteit aangaande diverse EHBO-gebeurtenissen, als tekstschrijver en als fotograaf. Buiten de vereniging maakt hij zich nuttig als vrijwillig fotograaf bij de Lokale Omroep Mill en als lector in de parochie. Hij werd voor zijn inzet beloond met een vulpen met gravure.

Theo Wagemans is reeds 15 jaren lid van de vereniging. Zijn voorkeur bij evenementen ligt vooral bij de paardensport, maar indien nodig zet hij zich ook in bij de motorcross. Hij kreeg een balpen met gravure als blijk van erkentelijkheid voor zijn trouwe inzet.

Diny van Lanen viert haar 10-jarig lidmaatschap van de vereniging. Ze verleent Eerste Hulp bij de Dodenherdenking op 4 mei en bij de Koningsdag te St. Hubert. Ze is ook buiten de vereniging actief, en wel in de politiek. Alle jubilarissen kregen naast hun geschenken bloemen aangeboden.