De raadsvergadering van afgelopen donderdag was snel voorbij. Raadsleden hadden moeite om hun kopje koffie op tijd leeg te drinken, want nog vóór half negen maakte burgemeester Walraven er een eind aan. Vanwege gezondheidsklachten heb ik de commissievergaderingen en raadsvergadering niet kunnen bijwonen, vandaar dat ik me afvroeg of ik iets gemist had.

Tekst kwijt

Nou ik niet, maar de burgemeester was soms zijn tekst kwijt en zo kwam het dat hij de vergadering bijna niet kon afsluiten omdat hij enkele zinnen miste...

CDA en de zorg

In het vragenuur lanceerde het CDA nogal wat vragen over het zorgbudget. Het CDA is in toenemende mate bezorgd over de gerealiseerde bezuinigingen in de zorg bij onze gemeente. De 435.000 euro zou het CDA het liefst weer inzetten voor die zorg. De wethouder beloofde op alle vragen terug te komen bij de bespreking van de kadernota (volgende vergadering).

Samenwerking Land van Cuijk

Er werd een motie aangenomen die tot doel heeft een verkenning te doen naar een meest verregaande vorm van samenwerking in het Land van Cuijk. Geen regieteam meer, maar de fractievoorzitters van alle partijen in het Land van Cuijk slaan hun handen ineen om te bespreken wat de best haalbare vorm van samenwerking is. Diezelfde motie wordt in alle vijf gemeenten ondersteund. We zullen zien of de beste stuurlui nu niet meer aan wal staan.

Geen Doorgang met een hekwerk

De agenda kende veel hamerstukken, omdat die onderwerpen in de commissies al uitgediscussieerd waren. Het onderwerp regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk werden unaniem aangenomen. Dat gold ook voor het bestemmingsplan Mill West, waarbij het hekwerk aan de Doorgang inderdaad voor het eind van het jaar teruggeplaatst wordt. Kennelijk staat hekwerk haaks op Doorgang...!

Heb ik iets gemist dan?

Neen, of het moet de kwijtgeraakte tekst van de burgemeester zijn. Een beetje flauw natuurlijk, maar echt spannend was het dan ook niet.

Theo van Eenbergen, AB’90