In april organiseerde het Ondernemers Collectief Mill (OCMill) een lifestyle avond in grandcafé ’t Lagerhuis in Mill. De opbrengst van deze avond was bestemd voor de stichting Vrienden van Aldenhorst.

Onlangs overhandigde OCMill voorzitter René Schipperheijn een cheque van 700,- euro aan Marco Sichtars en Harrie Poos. Zij vervullen de functie van voorzitter en penningmeester van deze stichting. René wenste de stichting veel succes en hoopte dat nog veel organisaties en particulieren het voorbeeld van OCMill zouden volgen om deze stichting te ondersteunen.

Doel stichting Vrienden van Aldenhorst

Marco Sichtars: “Wij willen gelden bijeenbrengen om concrete projecten te ondersteunen die gericht zijn op een aantrekkelijkere, sfeervollere woonomgeving en alles wat daarmee verband houdt. Op die manier willen wij een stukje welzijn van de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst inclusief de Meihorst en Buitenhorst in Mill bevorderen. Iedereen mag bij ons suggesties indienen, zodat onze stichting kan beoordelen hoe we voor de bewoners net dat beetje extra kunnen realiseren. Harrie Poos merkt op: “Maar niet als financier van Pantein. We zijn onafhankelijk. Hoewel we goed met Pantein samenwerken, is ons uitgangspunt: wat de zorginstelling volgens de geldende regelingen moet doen, moet ze doen. Dat nemen wij niet over.”

Ideeënbus

Eerder dit jaar heeft de stichting een originele melkbus als ideeënbus geplaatst in het restaurant van zorgcentrum Aldenhorst in Mill. De bedoeling hiervan is om bij de bewoners en hun familie of contactpersonen suggesties op te halen hoe het interieur of de buitenomgeving van het zorgcentrum verfraaid, veraangenaamd of comfortabeler ingericht kan worden.

Uw bijdrage

Wilt u deze stichting ook ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doel? Dan kunt u uw bijdrage overmaken. Het nummer is (IBAN): NL20RBRB0929110293 t.n.v. Stichting Vrienden van Aldenhorst, bij de Regiobank in Mill. Zie ook www.vriendenvanaldenhorst.jouwweb.nl.