Op zaterdag 9 juli nam Adriaan van Hout uit Mill deel aan het examen politiehond in Eindhoven. Na twee jaar 3x per week intensief trainen was de hond zover gevorderd dat hij aan het examen kon deelnemen.

Om 9.00 uur werd er gestart met de appel-spring -en zoekoefeningen. Toen volgde het zwemmen met daarna het voorwerp verdedigen. Maar onbegrijpelijk mislukte deze laatste oefening die anders altijd goed ging en verloor daardoor 10 punten. Maar het blijft een moment opname en ook een dier kan wel eens een mindere dag hebben. Om 13.30 uur was er een korte pauze want om 14.00 uur werd er alweer gestart met de aanvalsoefeningen. Deze verliepen uitstekend en verloor de hele middag maar 3 punten.

Na twee uur vol spanning wachten op de uitslag, kwamen de keurmeesters met de mededeling dat hij geslaagd was met lof voor het certificaat Politiehond I met 417 punten.

Onder groot applaus van het talrijke publiek ontving Adriaan het diploma, vergezeld met de vele felicitaties en complimenten dat hij op bijna 77-jarige leeftijd nog deze prestatie leverde. Adriaan is er dan ook zeer blij mee, maar wil ook de medeleden van de vereniging “De Trouwe Hulp” Mill bedanken voor hun medewerking. Zeker de pakwerker Sebas Ebben uit Cuijk met hulp van Teun Jansen eveneens uit Cuijk, die steeds het zware werk hebben gedaan.