Het Regieteam raden Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant stellen een externe procesbegeleider aan om het regieteam bij te staan een brede verkenning uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van Land van Cuijk. Bij die verkenning kijkt het regieteam naar alle mogelijke scenario’s, zoals zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve vormen van samenwerking in de regio.

Bij de verkenning van de bestuurlijke scenario’s staan kwaliteit en onafhankelijkheid voorop. Daarnaast zal het regieteam de inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in de regio nauw betrekken bij de verkenning. Hoe de verkenning precies gaat plaatsvinden en wie de procesbegeleider wordt, bepaalt het regieteam na de zomer. Een onderzoek naar de bestuurskracht van de vijf gemeenten zal daarvan deel uitmaken.

De provincie spreekt haar waardering uit voor de stappen die al genomen zijn in het Land van Cuijk. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Bestuur): “De vijf gemeenten hebben een lastig proces achter de rug om tot een gezamenlijke verkenning van de bestuurlijke toekomst te komen. Alle gemeenteraden hebben nu ingestemd met een brede verkenning, inclusief bestuurlijke fusie. Dat vind ik een moedig besluit. Het is belangrijk om op deze goede basis voort te bouwen. De betrokkenheid van inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners is cruciaal om de aandacht te blijven houden op de maatschappelijke vraagstukken en niet de structuurdiscussies leidend te laten zijn.”

De voorzitter van het regieteam, Henk Siroen, is blij met de eensgezindheid die de raden ten toon hebben gespreid. “Met 12 projecten in de startblokken wordt nu hard gewerkt aan voor het Land van Cuijk belangrijke thema’s. Het regieteam heeft een ruim mandaat van de raden gekregen om de bestuurlijke verkenning te laten uitvoeren en zal laten blijken dat voortvarend te kunnen oppakken.”