Om mee te denken over een oplossing ter verbetering van de veiligheid in de Dorpsstraat Langenboom is de VKP benaderd door de commissie Dorpsstraat.

Het trottoir bleek op diverse plaatsen slecht begaanbaar door de wortelopdruk van de bestaande bomen. Ook ontbreekt ter hoogte van huisnummer 22 een stuk trottoir waardoor men gebruik moet maken van de parkeerplaats of zelfs de rijbaan.

De commissie Dorpsstraat heeft overleg gehad met de gemeente Mill en Sint Hubert waarin is aangegeven dat de bomen aan de zijde van het dorp conform vastgesteld beleid zullen worden verwijderd op twee monumentale bomen na. Aan deze zijde is het vervolgens mogelijk een goed begaanbaar trottoir te realiseren. Aan de overzijde zal het trottoir geheel verdwijnen en wordt er herplant verricht ter compensatie van de verwijderde bomen. In overleg met de gemeente hebben aanwonenden samen de plekken waar de bomen het beste herplant kunnen worden bepaalt. Ook is in overleg met de omwonenden besloten om een paar parkeerplekken te laten vervallen ter hoogte van het voormalig postkantoor.

Begin mei heeft de gemeente een infoavond voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in De Wis georganiseerd. Tijdens deze avond zijn de plannen toegelicht en heeft iedereen zijn of haar inbreng kunnen doen. Over het algemeen gaf men aan tevreden te zijn over de herplant van de bomen. Minder tevreden was men over het handhaven van 2 monumentale bomen, het tekort aan parkeerplekken naast de rijbaan, de ongelijk liggende trottoirtegels en het feit dat er geen doorlopend trottoir is.

Tijdens deze informatieavond heeft de VKP de wethouder verzocht het gehele trottoir op korte termijn te laten inspecteren met betrekking tot de begaanbaarheid en veiligheid. Deze inspectie heeft diezelfde week nog plaatsgevonden en binnenkort zal het herstelwerk plaatsvinden.

Het creëren van nieuwe parkeerplaatsen aan de zijde waar het trottoir zal verdwijnen is niet mogelijk omdat daar dezelfde problemen door wortelopdruk van de bestaande en nieuw te planten bomen zullen ontstaan. Wat wel gerealiseerd kan worden is een volledig doorlopend trottoir. Daarop heeft de VKP het initiatief genomen tot het voorbereiden van een amendement (wijziging raadsvoorstel). Hiermee geven we het college de opdracht het trottoir ter hoogte van Dorpsstraat 22 door te laten lopen incl. de wijze de waarop de financiering van dit plan moet plaatsvinden. Bij de behandeling van de kadernota 2017 is dit amendement samen met AB’90 en het CDA ingediend en door een meerderheid van gemeenteraad aangenomen. Hierop heeft de wethouder toegezegd dat het voorstel met betrekking tot het doorlopend trottoir nog dit jaar gerealiseerd zal worden.

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de Dorpslijst Langenboom een motie (verzoek aan het college) ingediend om o.a. de monumentale bomen te rooien en parkeerhavens toe te voegen. Deze motie werd door wethouder van den Boogaart ontraden omdat dit onuitvoerbaar is, zoals door hem reeds was toegelicht op de infoavond in de Wis. De VKP heeft deze motie niet ondersteund omdat het kappen van monumentale bomen tegen het door de gehele gemeenteraad (incl. Dorpslijst Langenboom) vastgestelde beleid is en het realiseren van extra parkeerplaatsen technisch niet mogelijk is. De VKP heeft hiermee duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan en heeft niet het voornemen om eenieder valse hoop te geven.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met een van onze Langenboomse VKP raadsleden.

Anne Derks en Anita Straatman
www.vierkernenpartij.nl