Inwoners die een woning willen verhuren aan bijvoorbeeld statushouders kunnen dat nu doen met een tijdelijk huurcontract. Nieuwe wetgeving maakt dat sinds 1 juli jl. mogelijk.

Statushouders

Nederlandse gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een aantal statushouders van woonruimte te voorzien. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Deze statushouders mogen in Nederland blijven. Gelet op de huidige, hoge asielinstroom is het aantal huurwoningen dat woningcorporatie Mooiland aan statushouders beschikbaar kan stellen niet toereikend. Ook willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert niet dat de wachtlijst voor andere woningzoekenden oploopt. Eerder riepen deze gemeenten daarom inwoners op om particuliere woningen te verhuren aan statushouders. Bijvoorbeeld mensen die verhuisd zijn maar die hun oude woning nog te koop hebben staan.

Reacties

Op deze oproep werd door verschillende particulieren gereageerd maar tot op heden is slechts een enkele statushouder op deze wijze gehuisvest. Potentiële verhuurders lijken afgeschrikt te worden door de huurbescherming. Wettelijk gezien is het namelijk niet eenvoudig om een huurovereenkomst te beëindigen. Huurders genieten veel huurbescherming. Sinds 1 juli 2016 is dat veranderd. Het is nu mogelijk om uw woning of pand tijdelijk te verhuren voor een periode van twee jaar. Bij onzelfstandige woningen kan dat ook voor maximaal vijf jaar. Een onzelfstandige woning is bijvoorbeeld een kamer in een studentenhuis of een hospitakamer (kamer in huis van hoofdbewoner).

Herhaalde oproep

Om deze reden roepen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert opnieuw particulieren op om woningen te verhuren aan statushouders. Degenen die eerder reageerden en die nu verhuur opnieuw in overweging willen nemen, worden uitgenodigd om nogmaals contact op te nemen met de gemeente. Bent u in het bezit van een appartement, een huis of anderszins dat momenteel (en de komende jaren) niet bewoond wordt? Overweeg dan eens om deze woning te verhuren aan statushouders.

Voorwaarden

Er zijn enkele randvoorwaarden om de tijdelijke verhuur succesvol te laten zijn.

  • Uw woning dient minimaal twee jaar beschikbaar te zijn voor verhuur.
  • U moet een marktconforme huur vragen op basis van het geldende puntensysteem.
  • De huur dient onder de huurtoeslaggrens te liggen.

Informatie

Statushouders worden begeleid door Sociom (Vluchtelingenwerk). De gemeente zal bemiddelen tussen u als verhuurder en de statushouder als huurder. Als u overweegt om uw woning in te zetten, of als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw gemeente.