De gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Uden en Oss, Optmisd, Stichting Werkvloer, ROC de Leijgraaf en beveiligingsbedrijven werken samen aan een nieuw project: “Kweekvijver medewerkers beveiliging”.

Het project verbindt werkzoekende jongeren en volwassenen en de beveiligingsbranche, waarin een tekort is aan gediplomeerde beveiligers. Ook AgriFood Capital Werkt! financiert het project.

Het project is maandag 18 juli 2016 officieel gestart, waarbij alle deelnemende partijen aanwezig waren. 14 deelnemers zijn begonnen met de halfjaarlijkse opleiding beveiliging. Zij volgen de opleiding met behoud van uitkering. De gemeenten betalen het lesgeld en kosten voor boeken etc. 

Oriëntatiecursus

De opleiding begint met een oriëntatiecursus Basisvaardigheden bij het Loopbaancentrum van ROC de Leijgraaf. Het Loopbaancentrum en stichting Werkvloer screenen de deelnemers op niveau, motivatie en leervermogen. De deelnemers krijgen ook voorlichting over het beroep beveiliger.

Theorie en stage

Als de deelnemers de oriëntatiecursus goed hebben doorlopen, krijgen ze vijf dagen per week een opleiding in het werken binnen wettelijke kaders en beveiliging van gebouwen. Dit betekent twee dagen theorie en drie dagen stage bij beroepsopleiding Werkvloer op de locatie D’n Office in Uden. Tijdens de opleiding komen de deelnemers in contact met de samenwerkende beveiligingsbedrijven.

Erkend vakdiploma en eenjarig arbeidscontract

Wanneer deelnemers zijn geslaagd voor de opleiding, hebben zij een erkend vakdiploma beveiliging niveau 2. Dit diploma is nodig om te kunnen werken binnen de particuliere beveiligingsbranche. Deelnemers krijgen hierna een eenjarig arbeidscontract bij de samenwerkende beveiligingsbedrijven. 

In het najaar wordt een tweede groep deelnemers gescreend voor de opleiding beveiliging, die in januari 2017 zal starten.