Van 21 maart 2016 tot 3 mei 2016 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in Mill het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd.

Er zijn 2.400 vrouwen uit Mill uitgenodigd en er hebben 2.063 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een opkomstpercentage van 85,96%. Er zijn 25 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis zal blijken of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwijking.

Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.