Onlangs zijn de brandweerpreventieweken gestart met als thema ‘Hé doe de deur dicht’. In dit thema zijn de actiepunten uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie ‘Gebrand op inzicht’ verwerkt.

Hé doe de deur dicht 

Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden.

Plaats hoorbare rookmelders 

Naast het sluiten van binnendeuren is er tijdens de brandpreventieweken ook weer aandacht voor rookmelders. In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie.

Oefenen in de wijk 

Brabantse brandweerkorpsen gaan de komende weken oefenen in wijken. Doel is het aandacht vragen van aandacht en brandveiligheid in en om het huis. Woningbranden veroorzaken jaarlijks veel materiële en financiële schade. En er zijn jaarlijks nog steeds honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers te betreuren. Tijdens de wijkoefeningen simuleren de korpsen een woningbrand. Ze laten zien wat de brandweer wel en niet kan en waar de bewoners zélf aan zet zijn.

Op dinsdag 22 november is er een oefening in de gemeente Mill en Sint Hubert. Waar en hoe laat leest u later in o.a. De Neije Krant en op inmill.nl.