Per 7 november krijgen de huidige cliënten van Tafeltje-dek-je hun warme en koelverse maaltijden op de vertrouwde manier en toch een beetje anders. Zorgorganisatie Pantein heeft eind vorig jaar aangekondigd te gaan stoppen met de bereiding van de warme en koelverse maaltijden.

De Stichtingen Welzijn Ouderen (SWO’s) van vier gemeenten in het Land van Cuijk hebben toen afgesproken de bereiding van de maaltijden gezamenlijk in eigen beheer te laten uitvoeren door een particulier bedrijf.

Kerkdorpen

Zoals voorheen doen alle kerkdorpen van onze gemeente daaraan mee. In goed overleg met Pantein zal de maaltijd bereiding vanaf 7 november overgaan naar de Firma Hofmans in Malden. De vertrouwde vrijwilligers blijven de maaltijden rondbrengen. De huidige gebruikers krijgen informatie thuis en er zullen nieuwe folders worden rondgebracht in de kerkdorpen op de gebruikelijke plaatsen. Voor de bezorgers is het een voordeel dat er geen porselein meer zal worden gebruikt. Dat is minder zwaar voor ze. De kunststof bakjes kunnen bij het plastic afval.

Kwaliteit

Het uitgekozen bedrijf stelt gebruik van verse waar voorop. Zij willen dagelijks een verantwoord kwalitatief goede warme dan wel koelverse maaltijd tegen een betaalbare prijs leveren. Een maaltijd kost € 6,- voor een voor- en hoofdgerecht. Met deze overgang is de maaltijdvoorziening voor de senioren voor de komende jaren weer gegarandeerd. Daardoor kan ook de zo belangrijke signaalfunctie door de bezorgers bij hun dagelijks bezoek gecontinueerd worden.

Nieuwe cliënten

Indien u ook graag overgaat tot Tafeltje-dek-je, of dit voor uw ouders wilt regelen, kunt u dit telefonisch melden bij: de heer J. Duffhues, 0485 - 45 18 29, mw. Th. van Rooij, 0485 - 45 18 87, mw. W. Hendriks, 0485 - 45 12 66 of mw. M. Cuppen, 0486 - 43 13 22. Op de website van de SWOM www.swomill.nl vindt u nog meer informatie.