De collecte t.b.v. onderzoek naar oorzaken van Alzheimer in de week van 6 t/m 12 november jl. heeft voor onze stichting de fantastische som van € 1148,86 opgeleverd.

Mede door dit bedrag kan er verder onderzoek gedaan worden om Alzheimer de baas te worden.

Ook de collectanten die zich hiervoor ingezet hebben een welgemeend “dankjewel” voor jullie inzet.

Nogmaals dank aan een ieder die bijgedragen heeft aan dit resultaat.

Nms,
Organisatie Alzheimercollecte
Jan van de Wiel, coördinator collecte