Als ouder kunt u onverhoopt te maken krijgen met jeugdzorg. De rechter kan namelijk een maatregel voor kinderbescherming opleggen, zoals een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.

Een ondertoezichtstelling komt in Nederland het meeste voor. Een rechter moet beslissen over de vraag of uw kind onder toezicht wordt gesteld. Een kind kan steeds maximaal 12 maanden onder toezicht worden gesteld. Die periode kan tot de 18 jaar worden verlengd. Tijdens een rechtszitting vraagt de rechter uw mening over de ondertoezichtstelling. Als de rechter besluit om uw kind onder toezicht te stellen, dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit. Die instelling zorgt er dan voor dat er een gezinsvoogd komt. Voorbeelden van gecertificeerde instellingen zijn Jeugdbescherming Brabant (voorheen: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant) of de William Schrikker Groep.

Een gezinsvoogd zou uw kind en u dan moeten helpen bij het oplossen van de problemen. De gezinsvoogd dient uw kind te begeleiden en u te helpen bij het oplossen van de problemen. U behoudt het gezag over uw kind en blijft zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding, maar u en uw kind zijn wel verplicht om de hulp van de gezinsvoogd te accepteren. Hoe moeilijk te verdragen, hoe onredelijk en onterecht soms ook. Het doel van de ondertoezichtstelling is dat u na verloop van tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer zou moeten kunnen oppakken.

Als een kind onder toezicht wordt gesteld, dan blijft het kind thuis wonen. Maar soms zijn de zorgen over het kind zo ernstig dat het beter zou zijn als het kind ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een tehuis of in een pleeggezin. Als er al een gezinsvoogd is, dan heeft hij of zij hierin een grote stem. Een uithuisplaatsing duurt maximaal 12 maanden, maar kan steeds door een rechter worden verlengd. Ook weer tot het kind 18 jaar is.

Het voorgaande lijkt helder, maar de praktijk is weerbarstiger. Het komt voor dat een ouder wordt geconfronteerd met steeds wisselende gezinsvoogden, vijf gezinsvoogden in slechts twee jaar komt voor. Het komt ook regelmatig voor dat het beleid van de gezinsvoogd wisselt, of dat het beleid onduidelijk is. Als ouder (maar ook als kind) weet u dan niet waar u aan toe bent.

Het is in het belang van u en uw kind als u in deze kwesties wordt bijgestaan door een deskundige. Als er door de gezinsvoogd een verkeerde weg is ingeslagen, dan is het soms moeilijk om het tij nog te keren. De advocaten van Van Laake Engelen Advocaten hebben samen meer dan 40 jaar ervaring met dit soort zaken. De advocaten kunnen u bijstaan, voor, tijdens en na een rechtszitting, maar ook bij de contacten met de gezinsvoogd.

Bent u als ouder verwikkeld in een strijd tegen door u ervaren onrecht van een van deze instellingen? Hebt u te maken met onwaarheden en verdraaide feiten? Is Jeugdzorg meer zorg dan zegen?

Wacht niet langer en neem contact op met ons kantoor. Van Laake Engelen Advocaten is gevestigd in Mill en Velp (gemeente Grave). Bel ons gerust voor advies (0486 - 85 40 00) of het maken van een afspraak. Ons kantoor werkt ook op toevoegingsbasis (pro deo). Het eerste gesprek is sowieso gratis. Voor meer informatie kunt u ook op onze website www.vanlaake-engelen.nl terecht.

mr. drs. A.M. Engelen