Meulepas & Partners Administratie- & Belastingconsulenten kent een lange historie. Deze historie gaat 25 jaar terug naar 1 april 1992. Die dag startte Peter Meulepas aan huis als eenmanszaak in Haps.

Gesprekken vonden voornamelijk bij de klanten thuis plaats. De verwerking van de financiële administraties, het verzorgen van belastingaangiften, opstellen jaarrekeningen, het was bekend terrein voor Peter door de opgedane ervaring bij een middelgroot accountantskantoor.

De wil om op voor zichzelf te beginnen, het op zijn eigen wijze te doen, eigen ondernemer te willen zijn, past Peter. Hij kan het doen op de manier, die hij vindt dat het best passend is voor de klant. Hoe prettig is het om de klant te kunnen ontzorgen, te voorzien van goed advies en te denken vanuit de klant. Waar zijn kostenbesparingen mogelijk, subsidies te creëren en op welke wijze kunnen inzichten verschaft worden aan de ondernemer, zodat de klant het beste besluit kan nemen. Zo werkte dat voorheen, maar nu nog steeds.

Al spoedig bleek dat de personele uitbreiding nodig was en zo werd in mei 1992 Cathja Straatman aangenomen, die vanuit huis werkte om de rapportages uit te werken. Alle klanten kennen Cathja inmiddels wel als het bekende gezicht en de stem van kantoor Meulepas.

Vervolgens is Peter eind 1992 met zijn kantoor verhuisd naar de Uilweg in Mill. Vanwege groei van de activiteiten en het groeiend aantal medewerkers vond in 1998 wederom een verhuizing plaats, ditmaal naar de Bernhardstraat in Mill. In deze periode heeft Henry van der Cruysen, die reeds werkzaam was bij Meulepas, zich in 2004 verbonden als vennoot aan de organisatie.

De laatste feitelijke verhuizing vond plaats in 2009 naar de Karstraat 4 te Mill. Daar vond de laatste uitbreiding van personeelsleden plaats; inmiddels is het personeelsbestand uitgegroeid tot 8 medewerkers.

Wat begon als een ruimte met een bureau met ordners, een typemachine, een calculator, een computer en goede klantfocus is veranderd in het werken in “the cloud”. Voor wat betreft de dienstverlening zijn wij daarin meegegroeid. Sommige klanten lopen hiermee voorop, anderen hechten nog veel waarde aan de fax, fysieke papieren en zijn terughoudend in het digitaliseren. De kunst is om hierin mee te bewegen en de klant te kunnen overtuigen van voordelen van het meegaan in de tijd, aldus Henry en Peter. De diensten zijn in de loop van de jaren flink uitgebreid en het accent komt steeds meer op advisering te liggen zoals HR-advisering en taxplanning.

Wij kunnen spreken van een trouwe klantenkring, die ervan uit gaan dat wij hun taal spreken en hun specifieke (persoonlijke) situatie kennen. Op deze wijze kunnen wij de administratie adequaat bijhouden en proactief advies op maat leveren. Wij voelen ons betrokken bij de klant en zijn/haar onderneming. Graag delen wij kennis met onze klanten en willen wij onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen. Peter en Henry kennen alle klanten persoonlijk, maar door de toenemende expertise en groei worden ook taken en werkzaamheden uitgevoerd door Cathja, Petran, Lon, Dennis, Jeroen, John, Jos en Wilke.

Vrijdag 31 maart 2017 hebben wij met onze medewerkers het feit gevierd dat wij 25 jaar geleden gestart zijn met ons kantoor. Dit is onderdeel van ons jubileumjaar 2017. Het accent ligt echter op vrijdag 19 mei aanstaande. Dan vinden er feestelijke activiteiten plaats voor onze klanten, relaties en medewerkers.

Meer informatie over ons kantoor vindt u op onze website: www.meulepas.nl of volg ons via Facebook of Linkedin.