Op woensdag 12 april vond in De Wester de openbare bijeenkomst plaats, georganiseerd door Wijkraad Mill-West. Er werd een informatief en interessant programma voorgeschoteld door diverse sprekers.

De avond werd geopend door voorzitter Marcel Rovers, die terugblikte naar 2016, waarin de Wijkraad vele initiatieven heeft genomen en activiteiten heeft georganiseerd. Om er een aantal te noemen: viering 1-jarig bestaan Huiskamer, ontwikkeling Mill alert App, NL-Doet, plaatsing picknicktafel, donkere dagen offensief, leefbaarheidsbudget en project kinderboerderij enz. Al met al was het een druk jaar voor deze nog jonge Wijkraad, wat ook in het teken stond van elkaar vinden en gevonden worden. Maar met het enthousiasme van alle betrokkenen kunnen we met het volste vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Voor 2017 staan weer vele activiteiten op de kalender zoals organisatie burendag, ontwikkelen veilige verkeerssituaties, aanpakken parkeerproblematiek, onderhoud speeltuintjes, overleg met gemeente, contacten met overige dorpsraden uit onze gemeente, enz.

Zoals we bij vele verenigingen kennen, heeft ook de Wijkraad serieus behoefte aan extra vrijwilligers, Het bestuur zal door komende mutaties behoefte krijgen aan nieuw mensen (Penningmeester en 2 algemene bestuursleden).

De spits werd afgebeten door ´onze´ Koos Nabuurs, die een leuke en duidelijke presentatie gaf over project Kinderboerderij. Een werkgroep van 7 mannen heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme een uitstekende basis gelegd voor het project. Vanuit zowel gemeente, verenigingen, bedrijfsleven en vrijwilligers is volop medewerking toegezegd, ware het niet dat door de wet- en regelgeving op de favoriete locatie de totale oppervlakte van een jeugdboerderij maximaal slechts 25 vierkante meter (!) mag bevatten. Veel te weinig dus als men denkt aan een binnen- en buitenverblijf voor de dieren, ontmoetingsplaats voor bezoekers, opslagruimte voor diervoeders en materialen enz. Dat deze mededeling een domper was voor de werkgroep was wel duidelijk. Toch blijft men positief gestemd over de mogelijkheden en men zal zich nog uitgebreider gaan oriënteren over de mogelijkheden. Mocht het niet gaan slagen, dan behoort het ontwikkelen van een dierenweide nog tot de mogelijkheden.

Daarna was het de beurt aan de Politie, die werd vertegenwoordigd door de Millse wijkagenten dames Renske van Dijk en Janine van der Steenhoven. Zij gaven een presentatie in de vorm van film- fragmenten met als thema: Verdacht gedrag.

Als derde spreker gaf namens woonmaatschappij Mooiland mevr. Kitty van Buul, sociaal consulente, een presentatie omtrent haar werkzaamheden voor deze gemeente. Tegenwoordig staat een woonmaatschappij steeds dichter bij de mensen om bij (vooral) sociale problematiek snel en dicht op de situatie te komen staan en het nodige advies e.d. te geven om tot oplossingen te komen.

Als nieuwtje vertelde ze dat het voormalige schoolgebouw van de Kameleon waarschijnlijk op korte termijn zal worden omgetoverd tot een appartementencomplex van 10 woningen voor een specifieke doelgroep. De organisatorische voorbereidingen hiervoor zijn reeds in een vergevorderd stadium.

Na de pauze werd volop gediscussieerd over de gegeven presentaties.

We kunnen terugblikken op een interessante, leerzame en gezellige avond. We hopen de volgende keer op nog meer betrokken en geïnteresseerde wijkbewoners.