We lezen en horen het steeds vaker, duurzaamheid is echt een thema geworden om meer over na te denken. Meer en meer worden we ons bewust dat het tempo waarmee we onze aarde uitputten niet is vol te houden.

En daar moeten we echt iets aan gaan doen; we moeten duurzamer leven. Grote veranderingen op het gebied van onder andere bevolkingsgroei, klimaat, economie en milieu, vragen om anders denken en handelen. We vragen dat van iedereen; van overheden, van bedrijven en zeker ook van onszelf.

Duurzaamheid is een enorm containerbegrip, maar tegelijkertijd weten we allemaal wel wat het ongeveer betekent. Alles wat te maken heeft met verantwoord leven, milieu, energie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.

We leven in een fijne en mooie omgeving en Algemeen Belang 90 is ervan overtuigd dat we veel meer aandacht moeten geven aan die mooie omgeving. We moeten hier echt bewuster mee omgaan, anders kunnen we deze omgeving en haar kwaliteiten niet behouden voor degenen die na ons komen. Wij hebben een verantwoordelijkheid voor nu en voor straks, want zowel wij als onze kinderen en kleinkinderen moeten goed kunnen leven.

Energieneutraal

Voor onze gemeente Mill en Sint Hubert betekent het concreet dat we snel veel duurzamer moeten worden. Niet omdat de internationale, landelijke en provinciale overheid dat verlangen, maar ook omdat we dat zelf moeten willen. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mens, milieu en economie (people, planet, profit) duurzaam met elkaar in evenwicht komen. En daarom heeft Algemeen Belang 90 de ambitie om met onze gemeente in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Echter Algemeen Belang 90 maakt zich hard om over vijf jaar al meer dan 25% van die doelstelling gerealiseerd hebben.

Hoe gaan we dat doen?

Algemeen Belang 90 staat een aanpak voor waarmee we niet alleen de fijne en mooie omgeving kunnen behouden, maar die zelfs fijner en mooier kunnen maken. Natuurlijk kijken we ver vooruit, maar wij willen ook nu al handelen door te investeren in energiebesparende maatregelen en in grote zonne-energieprojecten. Wij willen ook investeren in het benutten van reststromen, verbeteren van bodemkwaliteit en vergroenen van de leefomgeving. Om dat te bereiken zullen we samen moeten werken en daarvoor willen we zoveel mogelijk partijen en inwoners in beweging krijgen. De gemeente gaat binnenkort ook zelf aan de slag. De gemeenschapsaccommodaties en ook het gemeentehuis worden zoveel mogelijk voorzien van zonnepanelen en waar nodig en verstandig ook energiezuiniger gemaakt.

Gezamenlijk inkopen? Buurkracht helpt mee

Afgelopen dinsdag werd het energiecafé in Myllesweerd druk bezocht. De aanwezigen werden geïnspireerd om zelf stappen te gaan zetten, maar vooral gestimuleerd om te kijken naar wat je samen kunt doen. De aanwezige organisatie “Buurkracht” zegde toe hierbij te willen helpen. Al 8 personen hebben zich bij deze organisatie aangemeld om de krachten te bundelen. In Langenboom hebben ze dat met hun “Eigen Kweek” al eerder op eigen kracht voor elkaar gekregen. Binnenkort gaat hun energiecoöperatie de eerste collectieve zonnepanelen plaatsen. Goed voorbeeld doet volgen. Algemeen Belang 90 gaat zich inzetten om steeds meer van dergelijke initiatieven in iedere kern op gang te laten komen.

Heb je zelf goede ideeën, of wil je meer weten over onze duurzaamheidambities? Wij gaan graag met je in gesprek.

Bram Hendriks
Algemeen Belang '90