In onze gemeente Mill en Sint Hubert hebben we vele actieve verenigingen waar we allemaal welkom zijn. We zijn er trots op dat hier zoveel te beleven is en waarbij heel veel actieve vrijwilligers binnen die verenigingen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.

Dan kan het niet anders zijn dan dat we met elkaar samen moeten werken. Want... Samen werkt het beter!

Maar niets is zo moeilijk als samen. We moeten durven af te geven aan een ander en ook weer van een ander mogen ontvangen. Dat kan alleen op basis van vertrouwen en niets is moeilijker dan vertrouwen en loslaten; zeker daar waar anderen het beter lijken te doen. Daarom gaat samenwerken niet overal even goed en weten we elkaar regelmatig nog niet zo goed te vinden. Algemeen Belang ’90 vindt dat hier aandacht aan besteed moet worden, want deze samenwerking is een basis waarop we onze gemeenschap sterker kunnen maken.

Door samen te werken kunnen we elkaars materiaal gebruiken maar zeker ook elkaars kennis benutten. Bestuurstaken kunnen worden gebundeld en vrijwilligers van verschillende verenigingen kunnen over en weer worden ingezet. Het helpt ons ook overbelasting binnen de vereniging te voorkomen. Algemeen Belang ‘90 heeft al lang het idee om een steunpunt vrijwilligers met een verbinder voor onze verenigingen in het leven te roepen.

Een verbinder is iemand die in staat is om verenigingen, burgers en overheid met elkaar in gesprek te laten gaan, waardoor men bruggen gaat bouwen en meer met elkaar gaat doen. Het in gesprek zijn is al een mooi begin. Echter samenwerken moeten we niet forceren, we moeten ons er goed bij voelen en dan gaat het vanzelf. Dus winst voor iedereen. En dat is nou net dat duwtje of steuntje in de rug waarmee we onze gemeenschap leefbaar houden.

Maar we gaan nog een stapje verder, want wij stimuleren ook om zoveel mogelijk onder één dak samen te werken. Samen onder één dak ontmoeten is leuk, efficiënt en duurzaam. Gemeenschapsaccommodaties binnen onze kernen kunnen veel beter bezet worden. Door meer met elkaar onder één dak te werken kunnen we optimaal gebruik maken van aanwezige materialen binnen de verenigingen. We kunnen gemakkelijker bij elkaar binnenlopen, weten waar de ander mee bezig is en elkaar versterken door mee te denken zonder dat het extra inspanning kost.

Omdat samenwerken werkt, weten we elkaar te vinden en krijgt iedereen de kans ook langer mee doen. Door verbonden te blijven, voorkomen we vereenzaming en eventuele uitsluiting van onze medemensen. En juist die verbinding hebben we nodig om langer zelfstandig te blijven wonen en te functioneren. Gezond oud worden willen we allemaal, hoewel dat niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom blijven we elkaar stimuleren om mee te blijven doen. Erbij horen. We zijn er zelf verantwoordelijk voor, maar kan beter als we samen werken.

Heb je zelf goede ideeën of wil je meer weten over samenwerken? Kijk dan op onze website www.ab90.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.

Mayke Selten van den Elzen - Theo van Eenbergen
Fractie Algemeen Belang ‘90