De gemeente Mill en Sint Hubert gaat zich, samen met andere partners, inzetten om een dementievriendelijke gemeenschap te worden.

Het aantal mensen met de ziekte dementie stijgt. We worden allemaal ouder en de verwachting is dat in 2020 ongeveer 209 mensen in onze gemeente een vorm van dementie hebben. In 2030 zullen dit er 287 zijn.

Dementievriendelijk

Dementievriendelijk betekent een omgeving waar iedereen die dementie heeft of op een andere wijze met dementie te maken heeft, zich thuis voelt en onderdeel kan blijven uitmaken van de samenleving. “Om een dementievriendelijke gemeenschap te worden moeten taboes doorbroken worden,” vertelt Annemarie van der Aa Toonen (59 jaar) uit Langenboom. Haar echtgenoot Jan (67 jaar) heeft sinds een aantal jaren dementie.

Praktijk

“In de praktijk merken we dat het voor veel mensen erg lastig is goed om te gaan met mensen met dementie. Vragen als ‘weet je nog wie ik ben?’ of aan mij vragen terwijl Jan erbij zit ‘hoe is het met Jan?’ zijn erg lastig.” Annemarie vertelt dat het beter is om mensen met dementie in een gesprek te betrekken en er geen ondervraging van te maken. “Laat mensen met dementie niet falen, maar laat hen hun waarde behouden.”

Bagatelliseren

Maar ook belangrijk is om dementie niet te bagatelliseren. Op de vraag aan Jan hoe het met hem gaat zegt hij: “Het gaat klote.” Annemarie: “Als hij dat zo zegt dan is dat zo. Soms reageren mensen dan door te zeggen ‘ach, maar je woont hier mooi’ of ‘maar je vermaakt je toch goed’. Het lijkt dan alsof men zichzelf een beter gevoel wil geven. Maar dementie is, zoals Jan het zegt, gewoon klote.”

Meer aandacht

Al voordat Jan dementie had was Annemarie bezig met een project om meer aandacht voor dementie te krijgen. “Ik was lid van de Burger Participatie Raad en heb na wat onderzoek een fictief verhaal geschreven over een echtpaar met dementie.” Annemarie is werkzaam bij Dichterbij waardoor ze dagelijks in aanraking kwam met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. “Ik wilde toen graag laten zien waar mensen in de praktijk tegenaan lopen als men geheugen problemen heeft.”

Begrip

Begrip hebben voor mensen met geheugenproblemen is de basis om een dementievriendelijke gemeenschap te worden. “In onze familie en kennissenkring maar ook in onze buurt zijn verschillende mensen die ons gevraagd hebben waar ze ons mee konden helpen en dat gaat dan om gewone dingen. Zo zijn er mensen die af en toe met Jan gaan rijden in de auto of met Jan op stap gaan naar een winkel.” Annemarie vertelt dat Jan niet altijd even vast op zijn benen staat en daardoor af en toe valt. “Onze buurman kan ik dag en nacht bellen om dan even te helpen. Omdat dit zo natuurlijk gaat, hij komt binnen, helpt Jan mee overeind en gaat weer weg, voel ik me ook niet bezwaard hem te bellen als het nodig is.”

Compliment

Annemarie ziet dat vooral jongeren makkelijker om kunnen gaan met mensen met geheugen problemen dan ouderen. “Pas stond ik aan de kassa bij een supermarkt in Mill. Voor mij stond een man die wat aan het hannesen was met betalen. Het meisje aan de kassa had alle geduld met die man en hielp hem met geld. Achter mij stond een oudere dame enorm te zuchten dat het zo lang moest duren. Ik heb het meisje uitgebreid gecomplimenteerd met de wijze waarop zij hielp. Want zo laat je iedereen in de eigen waarde en dat is erg belangrijk voor mensen met dementie.”

Startbijeenkomst

Op maandagavond 26 februari is er in Myllesweerd een startbijeenkomst om een dementievriendelijke gemeenschap te worden. Hiervoor zijn tal van clubs, verenigingen en andere organisaties uitgenodigd. Op deze avond zullen Annemarie en Jan vd Aa ook aanwezig zijn en vertellen zij in de vorm van een interview over hun ervaringen.