In de meeste gemeenten heeft men moeite met het werven van jongeren voor de politiek. De lokale politiek heeft in de ogen van jongeren vaak nog een suf imago. Maar toch is het AB’90 gelukt om veel jongeren te werven voor de partij.

Jonge, enthousiaste mensen die zich de komende jaren willen inzetten voor hun eigen generatie.

Wonen voor jongeren

Er zijn verschillende aspecten waar de jongeren van AB zich voor in willen zetten, hierbij staat wonen voor jongeren voorop. “Uit eigen ervaring weet ik dat je als je net klaar bent met studeren, je geen woonkansen hebt. Hier moet iets aan veranderen.” Aldus Renzo de Man, een van de nieuwe leden en zelf woonachtig in Mill. Tijdens brainstormsessies worden er verschillende ideeën geopperd, waaronder het hergebruiken van de oude Van Hout Fabriek welke de ideale gelegenheid biedt voor studio’s en appartementen. Niet alleen de Van Hout Fabriek, maar ook andere leegstaande panden binnen de gemeente zijn geschikt voor herbestemming. Door efficiënt gebruik te maken van dit soort gebouwen, kunnen de kosten gedrukt worden en worden er hopelijk betaalbare woningen gerealiseerd.

Regisseur

Een van de speerpunten van AB’90 is een regisseur aanstellen voor het verenigingsleven. Hierin merken de jongeren ook dat het momenteel beter geregeld kan worden. “Waarom moeilijk doen als het samen kan”, zegt Nick van Gemert die zelf een sportschool heeft in Mill. Het samenbrengen van verenigingen is heel belangrijk en tegelijkertijd vergemakkelijkt het ook veel aspecten waar verenigingen tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een geluidsinstallatie, die een vereniging een paar keer per jaar gebruikt. De oplossing is om deze dure aankoop te delen met andere verenigingen zodat iedereen er profijt van heeft.

Leefbaarheid

Ook leefbaarheid is een belangrijk onderwerp voor jongeren, zo stelt Menno Rietveld dat er te weinig evenementen zijn voor jongeren onder de 18 in de gemeente. Daarnaast is men ook positief over het aantal evenementen, zoals Mill at the Park en Longtree Festival, die wel worden georganiseerd binnen de gemeente. Dit soort initiatieven moeten ondersteund worden en hier kan de gemeente een grote rol in spelen. Zoals het verstrekken van meerjarige vergunningen voor evenementen, zodat men niet ieder jaar weer dezelfde riedel aan formulieren hoeft in te vullen.

Na enkele vergaderingen zijn er al verschillende onderwerpen aan bod gekomen waar zij zich hard voor willen maken gedurende de komende vier jaren. De jongeren in de gemeente moeten ook een stem hebben en daar zorgt AB’90 voor met een delegatie van maar liefst 11 jongeren. De wensen van jongeren zullen de komende vier jaar zeker niet onderbelicht worden dankzij De Jongeren Van AB’90!