In 2014 is, op initiatief van de vijf gemeenten, voor het eerst onderzoek gedaan naar de economische betekenis van toerisme in het Land van Cuijk.

Destijds is al de toezegging gedaan dat het onderzoek na drie jaar herhaald zou worden, om te kunnen vaststellen hoe de sector zich heeft ontwikkeld. Het vervolgonderzoek (eenmeting) vindt dit voorjaar plaats en wordt uitgevoerd door het gerenommeerde bureau ZKA Leisure. Opdrachtgever zijn wederom de gezamenlijke vijf gemeenten in het Land van Cuijk.

De toeristisch-recreatieve ondernemers in het Land van Cuijk krijgen binnen twee weken het verzoek om mee te doen aan een enquête. De gegevens worden in april verwerkt. De verwachting is dat ZKA in mei de resultaten van het onderzoek kan presenteren.

De centrale vraag van het onderzoek wordt ‘wat is de huidige omvang en economische betekenis van toerisme en recreatie in de vijf gemeenten van de regio Land van Cuijk?’ Om antwoord op die vraag te krijgen, wordt onder meer onderzocht hoeveel verblijfstoeristen en dagrecreanten de gemeenten bezoeken, wat deze bezoekers per jaar besteden, hoeveel werkgelegenheid deze bestedingen opleveren, wat het aandeel van de vrijetijdssector is in de totale werkgelegenheid in de 
gemeenten en hoe de vrijetijdssector zich sinds 2014 heeft ontwikkeld (in vraag, aanbod en
bestedingen, hiervoor wordt met de nulmeting vergeleken).

Benieuwd naar de uitkomsten van de nulmeting in 2014? Kijk op www.landvancuijk.nl. Trefwoord: nulmeting.