Foto: Sälly van Ras

Zo’n 54 enthousiaste leerlingen van de gezamenlijke muziekopleiding van de Millse muziekverenigingen hadden zich voor de jaarlijkse leerlingendag 2018 aangemeld en stonden afgelopen zaterdagmiddag 26 mei in de Wis, ondanks tropische temperaturen, te popelen van ongeduld. En dat alles voor leuke en boeiende muzieklessen, een muziekbingo en een slotconcert later die middag.

Voordat zij met de muzieklessen konden beginnen heette Sjaak Beelen, voorzitter van muziekvereniging Amicitia de muzikantjes en de docenten van harte welkom. Daarna ging men vol overgave de muziek instuderen voor het concert later die middag. Al de facetten van de muziekopleiding waren aanwezig. De leerlingen op dwarsfluit onder leiding van Annemarie Kosse, de Blokfluitleerlingen onder Leiding van Marjo vd Locht, Het slagwerk gebeuren onder leiding van Giel Verstraten, De klarinet- en saxofoonleerlingen onder leiding van Marike vd Lee, en Trompet leerlingen onder leiding van Nick Emons. Tussen de les was er tijd voor een glaasje Ranja en een heuse muziekbingo. Daarna volgde de gezamenlijke repetitie onder leiding van de Dirigent van muziekvereniging Amicitia John Derks. En dat alles voor het slotconcert. Maar eerst gezellig samen eten. Het menu, Een frietje met kroket.

Ondanks het warme weer was de opkomst van het publiek groot. Stoelen moesten bijgezet worden. In zijn openingswoordje vertelde Beelen dat de leerlingen dag een initiatief is van de gezamenlijke muziekopleiding van de muziekverenigingen in de Gemeente Mill t.w. Harmonie St. Willibrord, Muziekvereniging Ons Genoegen en Muziekvereniging Amicitia. Deze laatstgenoemde tekende dit jaar voor de organisatie. Hij meldde ook het heugelijke feit dat het aantal leerlingen van de gezamenlijke muziekopleiding gestaag groeit maar daardoor ondanks de lesgelden en gemeentelijke subsidie een kostbare zaak wordt voor de muziekverenigingen. Verder deed hij een beroep aan de ouders om de muziekopleiding van hun zoon/dochter zoveel mogelijk te ondersteunen en stimuleren. Zeker als het met de les wat minder gaat en er andere interesses aan de horizon verschijnen. Samen muziek maken is gezond voor het brein, het is sociaal en een verrijking van het leven. Veel kinderen begrijpen dat allemaal pas op latere leeftijd.

In een fantastisch programma waarbij afgewisseld de Slagwerkleerlingen de Blokfluiters compleet met indianentooi en een echte muziek rap en het gezamenlijk orkest bestaande uit de Hafa leerlingen en de leden van de muziekverenigingen Ons Genoegen en Amicitia, (Harmonie St. Willibrord had zich afgemeld i.v.m. opening Acaciahof) werd een zeer afwisselend concert gegeven. Na afloop was er een staande ovatie van het publiek voor al de leerlingen, de docenten, de dirigent en last but not least Carola vd Broek en Sally van Ras. Deze laatstgenoemden tekende voor de fantastische organisatie en de evenzo mooie opzet van de middag en werden letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Na afloop toen iedereen huiswaarts was en zij nog samen wat dronken waren ze bijzonder blij terug te kunnen kijken op een mooie vooral geslaagde leerlingen dag 2018.