Maandag 2 juli was het voor de initiatiefnemers van Tour Mill Lijn eindelijk zover. Het huurcontract met Mooiland kon ondertekend worden. Na lang onderhandelen werd op deze dag het contract bezegeld. Wat begonnen is als een droom, toen een idee werd wordt nu omgezet in realiteit. Nu kan er begonnen worden met de verbouwing. En zal de naam veranderen van “de oude Kameleon” naar “Tour Mill Lijn“.

Tour Mill Lijn

Tour Mill Lijn is een kleinschalig woonproject voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is door enkele ouders uit Mill opgezet in samenwerking met stichting Driestroom en woonmaatschappij Mooiland. Voor de realisatie hiervan zal de voormalige basisschool de Kameleon aan de Havikstraat in Mill verbouwd worden tot acht wooneenheden met een gemeenschappelijke ruimte. De 24-uurs zorg wordt gegarandeerd door de zorgondernemers die in dit gebouw een grote wooneenheid ter beschikking krijgen.

Initiatief

“Wij willen graag onze kinderen zelfstandig laten wonen met begeleiding, maar dat dan ook nog in Mill.” Dat vertellen Gerie Boumans en Marius Verbruggen. Zij zijn samen met enkele andere ouders van kinderen met een verstandelijke beperking initiatiefnemers van dit woonproject. Gerie: “De gemeente Mill en Sint Hubert organiseerde diverse woonavonden voor jongeren. Daar ben ik ook geweest. Maar er waren niet echt projecten waar onze zoon terecht zou kunnen. Vandaar dat ik andere ouders met kinderen met een beperking benaderd heb en gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan.”

Zoektocht

Stichting Driestroom heeft al heel wat van dit soort woonprojecten opgezet. “Maar niet in onze gemeente,” vertelt Marius Verbruggen. “Net als jongeren zonder beperking willen ook onze kinderen kunnen kiezen of ze wel of niet in de eigen omgeving waar ze geboren en getogen zijn gaan wonen. En dat is in Mill.” Na een zoektocht naar een geschikt pand viel hun oog op de leegstaande Kameleon. Gerie: “Mooiland had plannen hier woningen van te maken. Wij hebben ze onze wensen voorgelegd en daar waren ze gelukkig ook enthousiast over.”

Bewoners

Er komen acht appartementen waar de jongeren zelfstandig kunnen wonen. Marius: “Maar er komt ook een gemeenschappelijke ruimte waar een grotere keuken komt, een woonkamer en ruimte voor recreatie. Ze kunnen zich altijd terugtrekken in hun eigen appartement en in de gezamenlijke ruimte kunnen ze samen zijn en samen koken en eten.” Jongeren met minimaal zorgzwaartepakket 4, wat staat voor beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging, kunnen er terecht.

Zorggezin

Voor de verzorging en begeleiding zoekt Stichting Tour Mill Lijn een zorggezin. Marius: “Er komt een woning bij waar een zorggezin of waar zorgouders kunnen wonen. Hun taak is om net als gewone ouders de jongeren te begeleiden, met hun activiteiten te ondernemen en te zorgen dat alles goed loopt. Zij worden vanuit het persoonsgebonden budget van de bewoners betaald. Desgewenst kunnen zij dus ook anderen inschakelen voor de zorg.”

Voor verdere informatie zie www.tourmilllijn.nl.