Op dit moment wordt door de gemeente Mill en Sint Hubert gewerkt aan een nieuwe visie voor de omgeving van De Kuilen. Waarom, vraagt u zich misschien af? Het gebied is toch prachtig, er hebben nog maar kort geleden allerlei inrichtingsmaatregelen plaatsgevonden, waarom dan een nieuwe visie?

Volgens de gemeente zijn er meerdere argumenten waarom nu een nieuwe visie nodig is:

  • De Verordening De Kuilen is verouderd. De Verordening De Kuilen bevat allerlei regels over wat wel en niet mag in het gebied. Bijvoorbeeld dat na zonsondergang niet gezwommen of gebarbecued mag worden, maar ook liggen er afspraken dat er alleen tussen september en mei zandwinning mag plaatsvinden. De zandwinning is inmiddels gestopt, waardoor de Verordening niet meer aansluit bij de werkelijkheid van vandaag.
  • Het beheer van het zwemstrand en het paviljoen moet opnieuw worden aanbesteed. Tien jaar geleden is een 10-jarige beheersovereenkomst aangegaan met De Ram bv voor beheer van het zwemstrand en exploitatie van het paviljoen. Die overeenkomst eindigt dit jaar en dus wordt nu bekeken welke onderdelen niet meer van toepassing zijn of beter kunnen, maar ook welke vorm van beheer in de toekomst het beste past en of dat alleen voor het strand is of ook voor andere delen.
  • In de afgelopen jaren is het gebruik van het gebied langzaamaan veranderd, enerzijds doordat de zandwinning is beĆ«indigd of doordat natuurmonumenten koeien in het gebied heeft, maar ook omdat steeds meer verzoeken komen voor het toestaan van activiteiten en evenementen.
  • Een hele belangrijke reden om een visie op te stellen is het gebruik van het motorcrossterrein. Het gebruik van de crossbaan voor trainingen op woensdag en zaterdag eindigt in 2019 en onderzocht wordt of er in de toekomst nog steeds crossevenementen mogelijk kunnen zijn. Wellicht is hier wat extra uitleg nodig: in 1998 heeft de gemeenteraad besloten om de crossbaan in het bestemmingsplan positief te bestemmen. Deze procedure is toen vastgelopen doordat de provincie er goedkeuring aan heeft onthouden. Zij vond dit geen geschikte locatie voor een crossbaan vanwege de daar aanwezige natuurwaarden en hun ambities met het gebied. De locatie in een natuurgebied vond de provincie niet geschikt voor motorcross en dat standpunt is nog niet veranderd. Sindsdien zijn de cross-activiteiten in strijd met het bestemmingsplan, maar mochten ze nog doorgaan op basis van het zogenaamde overgangsrecht. Dit overgangsrecht mocht van rechtswege worden verlengd als er in de toekomst een moment aangetoond kan worden waarop het strijdige gebruik zal eindigen. Dat aantoonbare moment is de einddatum van de erfpachtovereenkomst in april 2019. In een procedure bij de raad van state is dit bevestigd. Natuurlijk zijn er sinds jaar en dag zowel voorstanders als tegenstanders van de crossbaan en, hoewel dat nog steeds het geval is, zijn we er ook allemaal ook aan gewend geraakt. Dat verandert echter niet dat het gebruik vanaf 2019 wettelijk niet meer mogelijk is en vanaf dat moment kunnen eventuele tegenstanders aan de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. De gemeente zal in dat geval moeten optreden en het gebruik moeten beĆ«indigen. Door deze omstandigheden kunnen de huidige motorcrossactiviteiten op de huidige locatie niet voortbestaan. Dit betekent tegelijkertijd dat er een concreet ruimtelijk vraagstuk op tafel ligt, waarvoor niet 1-2-3 een oplossing is. Met behulp van de visie voor het gehele gebied wordt gezocht naar oplossingsrichtingen voor de locatie.

De nieuwe concept-visie voor de omgeving van De Kuilen is tot stand gekomen met inbreng van personen en organisaties die belangen hebben in het gebied. Daarnaast zijn alle buren om inbreng gevraagd. Vlak voor de zomer is de concept-visie gedeeld met iedereen die input had geleverd en met de gemeenteraad. Aan iedereen is opnieuw gevraagd om reacties en eventuele nieuwe inzichten. Tot 1 september ontvangt de gemeente dergelijke reacties graag, ook van mensen die eerder niet in het proces betrokken zijn geweest maar die wel graag hun mening willen geven (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Na 1 september wordt de oogst binnengehaald en wordt het kaf van het koren gescheiden. Elk idee kan natuurlijk een goed idee zijn, maar het zal ook duidelijk zijn dat niet alles past bij de kwaliteiten van het gebied of realistisch haalbaar zal zijn. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in december de nieuwe visie gaat vaststellen.