Als onderdeel van het nieuwe subsidiestelsel van de gemeente is de Leefbaarheidsbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage kunt u aanvragen tot 1 november 2018.

Waarom is er een leefbaarheidsbijdrage?

Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in hun wijk of dorp. Inwoners weten vaak zelf het allerbeste wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te vergroten en hebben daar vaak goede ideeën over. Met de leefbaarheidsbijdrage als extra ondersteuning kunnen deze goede ideeën een opstart krijgen. Het is bedoeld als kick starter, als steun in de rug. Goede initiatieven moeten daarna zelf levensvatbaar zijn.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Met de leefbaarheidsbijdrage willen we met elkaar onze maatschappelijke doelen bereiken. De mogelijkheden voor een aanvraag zijn heel breed maar moeten in ieder geval passen binnen één van de onderstaande thema’s:

  • Het is prettig leven in de gemeente Mill en Sint Hubert.
  • Een gezonde geest in een gezond lichaam.
  • Hoe mooi is onze gemeente.
  • Wij helpen elkaar.

Succes

Begin dit jaar konden aanvragen worden ingediend voor initiatieven in 2018. Hier is veel gebruik van gemaakt. In totaal werden er al 16 aanvragen gehonoreerd.

2de tranche 2018

Gezien het succes van deze eerste periode en het feit dat er nog budget over is, maakt een tweede aanvraagperiode voor de Leefbaarheidsbijdrage mogelijk. Initiatiefnemers kunnen een nieuwe aanvraag doen in de periode 1 augustus tot 1 november 2018.

Hebt u een goed idee voor de leefbaarheid in uw dorp en de gemeente en wilt u ook graag een aanvraag doen in het kader van de Leefbaarheidsbijdrage? U kunt u aanvraag indienen via: https://secure.cgm.nl/leefbaarheid.

Let op: Heeft u in de eerste tranche ook een aanvraag ingediend en is deze gehonoreerd? Kijk in dat geval goed naar het toegekende bedrag. Per jaar kan een aanvrager namelijk maximaal € 5.000,- ontvangen.