Op maandag 17 september hebben enkele toekomstige bewoners van Tour Mill Lijn een bezoek gebracht aan OBS de Kameleon in Mill.

Ze hebben er van alles verteld over hun toekomstige woning aan de Havikstraat, de voormalige schoolwoningen van de Kameleon. Ze waren uitgenodigd omdat leerkrachten en leerlingen de doneeractie van Tour Mill Lijn hadden gezien en de Kameleon wil graag hun steentje bijdragen.

Op dit moment zijn ze op school bezig met het project 'Omgaan met elkaar'. Op vrijdag 28 september van 13.00 - 14.00 uur sluiten ze dit project af met een weeksluiting. Na deze weeksluiting gaan ze op de Kameleon 'met de pet rond' voor Tour Mill Lijn Mill. Dit verhoogt de betrokkenheid bij de kinderen en de ouders.

Ondertussen is begonnen met de gedeeltelijke sloop van het pand aan de Havikstraat, om zo meteen aan de opbouw van dit nieuwe wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking te kunnen beginnen.