De persleiding die gisterenavond brak in Sint Hubert is inmiddels gerepareerd. Het rioolwaterafvoersysteem werkt sinds 6.00 uur vanochtend weer volledig.

Er wordt geen water meer afgevoerd met tankauto’s en er hebben vannacht geen overstorten meer plaatsgevonden. Het rioolwater is vannacht direct gebufferd door het omhoog sturen van de stuwen in de Raam en het afdammen van zijwatergangen. Het gebufferde vervuilde water in de Raam ter hoogte van Sint Hubert wordt nu opgeruimd. Deze ochtend is de vervuiling in beeld gebracht er is vastgesteld dat de vervuiling zich niet verder heeft uitgebreid. De totale vervuiling van de Raam strekt zich uit over een lengte van ca. 5 km, verdeeld in twee delen. Deel 1 (van ca 1km) direct bij rioolgemaal Achterdijk is het sterkst vervuild. Hier wordt een mobiele pompinstallatie opgesteld, om de inhoud terug te pompen naar het rioolgemaal, zodat men het weer via de reguliere weg af kan voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps. Aansluitend wordt gestart met het overpompen van de inhoud van het tweede deel. Er worden monsters genomen.

Mensen in het gebied die aan een sloot of beek wonen, gemeente, terreinbeheerders en overige belanghebbenden zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Inwoners zullen relatief weinig merken van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden gaan enkele dagen duren.