Afgelopen week is waterschap Aa en Maas samen met een aantal aannemers gestart met het reinigen van een deel van de Raam nabij Sint Hubert.

Deze verontreiniging is afgelopen maandag ontstaan als gevolg van een lekkage in een rioolwater persleiding bij het gemaal Achterdijk.

De reinigingswerkzaamheden bestaan uit het maaien van de oevers en het baggeren van het sterk vervuilde stuwvak. Het baggeren start maandag 1 oktober en duurt de hele week.

Dankzij de spontane en gewaardeerde medewerking van een aantal agrariƫrs wordt vanuit een aantal omliggende beregeningsputten schoon water aan de Raam toegevoerd. Op basis van regelmatige analyses van de waterkwaliteit verwacht waterschap Aa en Maas dit water vanaf zondag weer toe te kunnen voeren naar de benedenloop van de Raam.