Ruim een jaar geleden stonden de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk voor de keuze om voor één gemeente Land van Cuijk te gaan. Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk stemden vóór die herindeling, terwijl Grave en onze gemeente tegen deze bestuurlijke fusie waren.

Ontwikkelingen raken de laatste tijd in een stroomversnelling. Zo bereiden Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk (ABC) gezamenlijk een plan van aanpak voor om te komen tot een fusie, terwijl Grave één Land van Cuijk per definitie afwijst.

Tegelijkertijd heeft Grave een brief naar onze gemeenteraad gestuurd met twee opties. Een zelfstandig Grave enerzijds of een herindeling met Cuijk en Mill anderzijds. Aan onze gemeenteraad is de vraag gesteld of die herindeling ook voor ons een serieuze mogelijkheid is.

Algemeen Belang ’90 was en is nog steeds voor een zelfstandige gemeente Mill & Sint Hubert, mits het voor onze inwoners de beste oplossing is. Zo staat dat ook in ons verkiezingsprogramma. Op basis van inhoudelijke argumenten is dat nog steeds het geval, maar omdat omstandigheden om ons heen wijzigen zal AB’90 opnieuw alle argumenten moeten afwegen.

De Cuijkse gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan hun college om een plan van aanpak voor te bereiden voor een herindeling van Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk (ABC). Maar in de brief van Grave aan de gemeenteraad van Cuijk wordt verzocht om alsnog een Cuijk-Grave-Mill-fusie te overwegen.

Wij willen het verzoek aan Cuijk om een fusie CGM te overwegen graag ondersteunen en wat we zeker niet willen is om Cuijk te dwingen nu definitief met Boxmeer en Sint Anthonis verder te gaan.

Bij realisatie van ABC, treedt Cuijk uit de ambtelijke werkorganisatie CGM met als gevolg dat onze gemeente met Grave samen in afgeslankte vorm verdergaat of zelfstandig een eigen ambtenarenapparaat moet gaan opbouwen. Beide situaties zijn eigenlijk onwenselijk, omdat de herstructurering veel geld kost en de dienstverlening aan onze burgers en bedrijven dan geen aantoonbare voordelen oplevert.

Algemeen Belang ’90 wordt nu geconfronteerd met een dilemma. Afgelopen week hebben we hierover uitvoerig gesproken met onze achterban en andere geïnteresseerden. Op basis van inhoudelijke argumenten uit ons verkiezingsprogramma hebben we destijds gekozen voor een zelfstandige gemeente met de voordelen van behoud van de ambtelijke werkorganisatie (CGM).

Echter als CGM uit elkaar valt staan we voor een moeilijke keuze. Geluiden uit de achterban: “Eén grote plattelandsstad Land van Cuijk zien we niet zitten, maar een gemeente Cuijk-Grave-Mill zou dan een alternatief kunnen zijn, ook al zijn we in beginsel over het algemeen voor zelfstandigheid!”

Overigens beletten bovenstaande ontwikkelingen ons niet om op de ingeslagen weg van het vormen van krachtige kernen door te gaan. Daarnaast moeten we als regio volop inzetten op regionale uitdagingen, ongeacht de discussie van een bestuurlijke fusie.

Kortom vanuit onze buurgemeenten gebeurt van alles op bestuurlijk gebied waar we soms geen invloed op hebben. En daarvoor mogen we onze ogen niet sluiten en moeten we lastige afwegingen maken en wel afwegingen waarmee onze inwoners het meest gebaat zijn. Niets doen en afwachten blijkt nu geen optie meer te zijn. Aan elke vrijheid zit een grens en die grens lijkt nu bereikt.

Bestuur en fractie AB’90 Mill