Vorig jaar september heeft AB’90 tegen een gemeentelijke herindeling van één groot Land van Cuijk gestemd. Vanuit haar achterban kwam de uitdrukkelijke wens om niet in te stemmen met zo’n grote bestuurlijke fusie.

De 34 kernen moesten omgevormd worden tot één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners en daarmee zouden we één van de grotere gemeenten van onze provincie worden. Met de 340 km2 aan oppervlakte zouden de lijntjes van de burgers naar die grote gemeenteraad te lang worden.

Wetenschappelijk onderzoek met eenduidig bewijs dat herindeling goedkoper is dan wel efficiënter werkt, is niet voorhanden. Urgentie tot herindeling is er sowieso niet want onze gemeente kent geen bestuurlijke chaos en bovendien is van financieel wanbeleid geen sprake. De ambtelijke samenwerking CGM (Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert) begint nu vijf jaar na oprichting, zijn vruchten af te werpen en functioneert naar tevredenheid. (bron: waarstaatjegemeente)

Algemeen Belang ’90 was en is nog steeds vóór een zelfstandige gemeente Mill & Sint Hubert, mits dat voor onze inwoners de beste oplossing is. Zolang de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op peil blijft tegen aanvaardbare kosten, zijn er goede mogelijkheden om zelfstandig te blijven. Zo staat dat ook in het verkiezingsprogramma van AB’90. Op basis van inhoudelijke argumenten is dat nog steeds het geval, echter de omstandigheden om ons heen kunnen wijzigen en daarom zal AB’90 opnieuw alle argumenten afwegen.

Ontwikkelingen rond samenwerking gemeenten Land van Cuijk raken de laatste tijd in een stroomversnelling. Zo bereiden Sint Anthonis, Boxmeer en Cuijk (ABC) gezamenlijk een plan van aanpak voor om een mogelijke herindeling van ABC-gemeenten binnenkort in hun raden bespreekbaar te maken. Ondertussen heeft Grave afgelopen september besloten dat zij één grote gemeente Land van Cuijk per definitie afwijst en bij voorkeur zelfstandig blijft.

Onlangs heeft Grave een brief naar onze Gemeenteraad gestuurd met twee opties. Eén zelfstandig Grave enerzijds en een herindeling met Cuijk en Mill anderzijds. Aan onze gemeenteraad is de vraag gesteld of die kleinere herindeling van CGM-gemeenten ook voor ons een serieuze mogelijkheid is. Dat bleek zo te zijn want onze gemeenteraad gaf tijdens de raadsvergadering unaniem haar instemming. Zelfs het CDA, groot voorstander van één gemeente Land van Cuijk, draaide bij en vond een kleinere herindeling een serieuze optie.

Hetzelfde verzoek is ook aan de Cuijkse gemeenteraad gedaan, waarop twee fracties uit die raad inmiddels in de media negatief gereageerd hebben. Maar ook in de Cuijkse gemeenteraad klinken steeds hardere geluiden, dat een kleinere herindeling Cuijk-Grave-Mill waarschijnlijk een verstandige optie is en zeker nog tot de mogelijkheden behoort.

AB’90 ondersteunt het Graafs verzoek aan de gemeente Cuijk om een fusie CGM te overwegen, omdat AB’90 wil voorkomen dat Cuijk definitief met Boxmeer en Sint Anthonis verder gaat. Bij realisatie van ABC treedt Cuijk mogelijk uit de ambtelijke werkorganisatie CGM, met als gevolg dat onze gemeente samen met Grave in afgeslankte vorm verdergaat of zelfstandig een eigen ambtenarenapparaat moet gaan opbouwen. Beide situaties zijn voor AB’90 niet realistisch en niet wenselijk, omdat herstructurering veel geld kost en de dienstverlening aan onze burgers en bedrijven dan geen aantoonbare voordelen meer oplevert.

Afgelopen weken heeft AB’90 hierover uitvoerig gesproken met de achterban en andere geïnteresseerden. Op basis van inhoudelijke argumenten uit het verkiezingsprogramma heeft AB’90 destijds gekozen voor een zelfstandige gemeente met de voordelen van behoud van de ambtelijke werkorganisatie (CGM). Echter als de ambtelijke werkorganisatie CGM uit elkaar valt staan we met zijn allen voor een moeilijke keuze.
Onze kiezers zien één grote plattelandsstad Land van Cuijk niet zitten, maar een gemeente Cuijk-Grave-Mill met behoud van ambtelijke werkorganisatie CGM zou dan een goed alternatief kunnen zijn, ook al zijn we in beginsel voor zelfstandigheid.
AB’90 blijft doorwerken aan de opgestelde toekomstvisie van Mill en Sint Hubert en samen met onze inwoners en wijk- en dorpsraden werk maken van krachtige kernen. AB’90 ziet veel meer in intensieve samenwerking tussen alle gemeenten in het Land van Cuijk om uitvoer te geven aan een groot aantal opgestarte projecten. We moeten ons als regio volop inzetten op regionale uitdagingen, ongeacht de discussie van een bestuurlijke fusie. Samenwerken om zelfredzaam te blijven.

Fractie AB’90 Mill