Dat de bewoners van Aldenhorst in Mill veel plezier beleven aan de dierenweide bij hun zorgcentrum bleek onlangs maar weer eens. De stichting Vrienden van Aldenhorst, die de dierenweide sinds ruim een jaar exploiteert, werd aangenaam verrast door een gulle gift namens een overleden bewoonster en haar familie.

Dierenvriend

Drie jaar en drie maanden geleden verhuisde mevrouw Ton van Sambeek naar Aldenhorst. Ze kon niet meer alleen wonen, omdat ze teveel zorg nodig had. Eerst heeft ze nog even in Madeleine gewoond, in Boxmeer; vervolgens werd ze overgeplaatst naar Aldenhorst.
Ze wende snel aan haar nieuwe omgeving. De dierenweide heeft daar zeker een rol in gespeeld. “Moeder is altijd een echte dierenvriend geweest” zegt dochter Twan van Sambeek. “Of het nu de kat van de overburen was, een hond uit de straat of een vogeltje dat uit het nest was gevallen, het maakte ons mam niet uit. Ze hadden allemaal een warm plekje in haar hart”.
Weer of geen weer, elke dag kwam mevrouw Van Sambeek naar de dierenweide. Eerst te voet; later, toen het allemaal wat minder ging, met de rolstoel. Dochter Twan moest van haar dan fluiten en alle dieren kwamen meteen aangelopen. Dit was haar moment van geluk, alle dieren dicht bij haar. Ze wist ook precies of er nieuwe geiten of kippen bij waren gekomen. Ja, zelfs de kippen kon ze uit elkaar houden.

Bonusjaren

“Mam was hier gelukkig” zegt Twan. “Met de dieren, maar ook op de afdeling. Ze werd met liefde en respect verzorgd, er was altijd wel een luisterend oor en het was er gezellig. Onze moeder heeft hier bonusjaren gehad” besluit ze heel stellig.
Afgelopen augustus is mevrouw Van Sambeek gestorven, na een kort ziekbed.
Tijdens het afscheid heeft de familie, geheel in haar geest, een collectebus geplaatst met als doel de dierenweide financieel te ondersteunen. De opbrengst was geweldig.
Op 26 oktober jl. kon Twan van Sambeek aan de stichting Vrienden van Aldenhorst een enveloppe met 350 Euro overhandigen. Penningmeester Tiny van Lith en voorzitter Marco Sichtars namen deze in ontvangst. Uiteraard zijn ze hiermee bijzonder in hun nopjes. “De exploitatie van de dierenweide brengt de nodige kosten met zich mee”, merkt penningmeester Tiny op. “Maar we gaan de gift in eerste instantie besteden aan het verder opknappen en verfraaien van de dierenweide, onder andere met nieuwe klimtoestellen voor de dieren. Dat hebben we zo met de familie Van Sambeek afgesproken, als een soort blijvende herinnering aan hun moeder”.