Tijdens de sluiting van carnaval in Mill droeg William van Gemert (rechts) officieus al de voorzittershamer over aan Leon Claessens. (Foto: Cockie Kremers)

Woensdag 3 april houdt het Algemeen Bestuur van Stichting Carnaval Mill haar laatste vergadering van het seizoen. De vergadering wordt gehouden bij café Royal aan de Kerkstraat in Mill en is vanaf 21.30 uur openbaar toegankelijk.

Tijdens het openbare gedeelte zal de voorzittershamer door voorzitter William van Gemert overgedragen worden aan de nieuwe voorzitter Leon Claessens.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij het openbare gedeelte van de vergadering aanwezig te zijn.