Foto: Raymond Roelofs

Jan van Kuppeveld was negen jaar bestuurslid waarvan acht jaar voorzitter van carnavalsvereniging de Verkuskoppe in Langenboom. Aan het begin van dit nieuwe carnavalsseizoen droeg hij de voorzittershamer over aan Marc Kuijpers. “Ik denk dat er niet veel voorzitters zijn die met een dergelijk seizoen beginnen,” vertelt de kersverse voorzitter van de Verkuskoppe.

“We hebben vorig jaar carnaval afgesloten en een paar dagen later begonnen de eerste coronaperikelen in Nederland. Op dat moment wisten we natuurlijk nog niet wat het allemaal zou brengen. We hebben toen nog best lang het positieve gevoel vastgehouden dat we er iets van gingen maken. Maar toen we een paar maanden verder waren, beseften we dat het geen haalbare kaart was. En dat moet je dan ook niet willen.” Het is een vreemde tijd voor de echte carnavalsliefhebbers. “Het is allemaal heel onwerkelijk. Vorig weekend hadden we eigenlijk de pronkzittingen en nu staat carnaval voor de deur. Het is wat het is, maar het carnavalsgevoel houden we vast.”

Gezamenlijk organiseerden de vier carnavalsverenigingen in onze gemeente een elfde van de elfde quiz samen met café Broers. “Vorige week hebben we een online pronkzitting gehad en daar hebben we positieve reacties op gekregen. Afgelopen zondag hebben we online de nieuwe jeugdhoogheden bekendgemaakt en dit carnavalsweekend gaan we hopelijk heel veel versierde huizen en tuinen zien, om het carnavalsgevoel toch een beetje vast te houden.”

Ook zonder corona zou het een bijzonder carnavalsseizoen geworden zijn voor de Verkuskoppe. Want voor het laatst had men gebruik kunnen maken van café zalen d’n Bens. “Inderdaad raken we onze residentie de Verkushoeve kwijt. We moeten nu kijken hoe we de komende jaren gaan overbruggen. Gezien de dorpsplannen komt er als het goed is een multifunctionele locatie bij de kerk. Dan hebben we een plek waar we onze feestavonden en pronkzittingen kunnen gaan organiseren. Maar dat is natuurlijk nog niet zover. Het komende jaar of de komende jaren gaan we dan mogelijk naar een feesttent. Als locatie hebben we eventueel ook nog de Wis, maar dat is het dan ook wel zo’n beetje wat we hebben aan alternatieven.” Deze uitdagingen gaat Marc samen met het bestuur niet uit de weg. “Carnaval in Langenboom moet gewoon doorgaan, in welke vorm dan ook. We maken daar gewoon een mooi dorpsfeest van voor jong en oud.”