Op carnavalsdinsdag ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Pieter van den Elzen. Als fervent carnavalsvierder is Pieter beter bekend als Pietje de Grondwerker.

Jarenlang had Pieter tijdens zijn buuts als Pietje de Grondwerker de lachers op z’n hand. Pietje stond nog niet in de ton of het publiek zat al met een grote lach te wachten op ruim een half uur vermaak vol verhalen over Millse mensen en actuele zaken en dat deed hij op zijn eigen bekende wijze met een Zeelandse tongval. En stond de pronkzittingcommissie dan naar het horloge te wijzen als teken dat Pietje zijn buut af moest ronden, trok Pietje zich daar niets van aan en maakte zijn buut rustig af tot de laatste zin….en zoewe! 

Niet alleen was Pieter actief tijdens de pronkzittingen. Ook was hij in 1990, samen met zijn Marietje, het boerenbruidspaar van Ut Gèrmelaand. Dat het door velen werd gewaardeerd wat hij allemaal deed voor de Millse samenleving, werd wel duidelijk toen hij, samen met Bert Verweijen, zich Millenaar van het jaar 2021 mocht noemen. 

Maar Pieter hoefde niet altijd in de spotlights te staan. Zo was hij ook jaren lid van de technische commissie van Ut Gèrmelaand. Je hoefde Pieter maar te vragen en hij stond, samen met alle andere mannen van de commissie klaar om de Gèrmestal feestelijk aan te kleden of alle schilderijen van de ex-prinsen op te hangen. Maar ook de woensdag na carnaval was Pieter al vroeg op pad met zijn oranje vrachtwagen om bij het prinsenpaar het bord uit de tuin te halen. 

Pieter was een carnavalist in hart en nieren. Was het niet op het podium of achter de schermen, dan was het wel op de verschillende activiteiten waar hij graag een biertje meedronk.

Wij koesteren alle mooie herinneringen aan Pieter.

Hawdoe, Pietje de Grondwerker, rust zacht. 
Namens SCM Ut Gèrmelaand, Leon Claessens, voorzitter

“(B)uut de Germeton”

In 2002, bij het 44-jarig jubileum, hebben Pieter van den Elzen en William van Gemert het boekje “(B)uut de Germeton” uitgebracht. Dit was een eenmalig uitgebrachte bundel met diverse buuts van de tonproaters van het Germelaand. In dit boekje staat ook de eigen bijdrage van Pieter van den Elzen alias Pietje de grondwerker. Als eerbetoon aan al zijn optredens in de buut-ton en het vrijwilligerswerk voor de Stichting Carnaval Mill plaatsen we hieronder zijn bijdrage uit de bundel “(B)uut de Germeton. ” In de inleiding stelt Pieter zichzelf  voor aan de lezers

“Nou wordt het moeilijker want nou moet ik iets over mezelf gaan schrijven, maar toch.  Ik ben begonnen in 1988 tezamen met toen in dat jaar maar liefst acht tonpraters waarvan vier nieuwelingen te weten; Naris, Toos, ikzelf en Janus. Wat waren we toen toch rijk bedeeld. Ik ben altijd opgetreden als Pietje de grondwerker. In het jaar 2000 had ik mijn 11-jarig jubileum maar de tweede avond heb ik helaas niet mee kunnen doen vanwege de griep en in 1995 heb ik verstek moeten laten gaan vanwege mijn stem.”

BUUT van Pietje de Grondwerker

En zo waar ik nog pas bij Rooyakkers, onzen brilelektricien, onze pastoer war net vur ming  unnen neejen bril ont paasse en de duurde zolang, dekker ming eige ok vort un bitje me begon te bemoeie, trouwens ik moes ok meehelpe um de orre van diejen bril weit zate uit mekaar te krijge, mar no veul trekke en buige pasten ie; en vroeg ik onzen pastoer, ziede nou ok better? O ja jaja en draeide z’n ege is rond want hij zaag me nie, ik wed, zin ie, dek nou me halfvaaste zondag allebei de posdaag kan zien. 

En dan Ad den Beer; die adverteerde vur moederdag me wandelende takken, en toen den Boerenbond me vadderdag; rennende weipole….en zoe e.

Zo waart ok me onzen pastoer, die moes vur den urste kier nor den Morgenstond ien van die neej strote bij ons op den Brugse Berg en dor stonne nog gen handwijzer, en ie kwamp bij ons in de lewwerikstroot, toevallig, net krek Ben Damen tege, die kamde dor ok grif erges tege, en onzen pastoer spronk van zin fiets en vroeg on Benne; Kunde gij ming de morgenstondstroot wijze? Da kan ik hendig zei Ben, mar ik doiet nie. Maar Ben toch zin de pastoer, zo zulde gij noit in den hemmel kamme, worrop Ben zin, gehaaid as aalt: en gij noit in den mergenstond.

In een van de rodsvergaderingen vroeg de miljeuclub um subsillie vur un neej copieerapparaat um zodoende nog mier papier te kunnen copieeren worrop stut detter elk joor 80 miljoen beum umgehouwe........ ja, zo blijfde ont houwe……

Onzen toenmalige prins William raaj soves no den blerovend met zijn prinses Marianne, moi same op huis oan…int langs dur de domeinestroot hen… de maon scheen un bitje schuin in den auto.. en hiel verleidelijk din ons prinses Marianne.. durren toch al tamelijke korte rok…nog wa hogger en vroeg hiel opgetoge on onze prins William; Williamke, kunde gij ok me iend haand sture..? ja, hendig zin onzen prins al hiel bleej.. en zoe.. Vat dan oewe zakdoek is uit oew tes en veegt ouw neus is af..

Toen ons neej park geopend wier moes er van te vurre nog gruwelek gesproeid worre.. en Harry van de Linde, gementewerker, kwamp kijke wor de put zaat.. en traaj hiel gelierd durt park hen.. en ie hait mee gezien.. hier zit ie,.. zin ie. Hij wer int gementebuske de pomp en slange gehold.. alles uitgerold en ongeslote.. de stekker int stopkontakt.. zelf veul weier onn de kant gon stoon ast noddig waar…mar gen watter…Alle aander gementewerkers zoals Jan Linders, Tien de Mos, Jantje Derks ..dieje neeje vurwerker…Marsja Hoek.. Miranda Verhallen en nie te vergete Jo Verhallen en Jo Verbruggen en nog un par van die schrift geleerde kwame um burte en soms mekant allemal tegelijk ont eind in die slag kijke… Mar gen watter.. en de zon die broojde mar dur.. zelfs de platselekke smid..die de pomp ok gelevverd hai kwamp er zun eige me bemoeie en riep uit: ut let nie on de pomp! Ondertusse ware we twieje daag weier..mar gen watter..De pomp den dorden dag toch nog olling geriviseerd.. mar gen watter.. Has Royendijk..den schoefel man vant park..zaat stiekum, achter ut rumke, van zun eige keetje en van zunne eige gezette koffie van zun eiges meegebrochte watter te geniete en zun eige kapot te lache… mar de gemente hai gin watter. en den vierden dag schoefelde ie er direkt no de schaft op oan.. rond un uur of elf waar ie er..klopte Harry op zunne legste schouwer en zin; Harrie.. jonge.. ge het de pomp nie ongeslote op de watterput..maar op de drukriolering..en die is nog leeg..want hier is nog mekant nie gedrukt of zoe..

Ja.. en me onze prins Tonnie en zun prinseske Dorine heggut ok nog kentje boord gehange..mar net mede klumkes ovver de sloot..Ons prinseske hai de zaak nogal un bitje verdreejd..ze hai gezeet teggen onze prins desse nog maagd waar..en de he onze prins toen is op unne kale dur de weekse ovend me zun kammereuj is onderzoocht he..nieje..nieje moi nie…KREEFT

Ok heb ik nog unnen goeje rood vur ollie “wie gatter graaft vur un aander, is zeker genne egoits”…

Haw Doe!