Op maandag 8 april was ik aanwezig bij een informatiebijeenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Dit is een samenwerkingsverband waarin zorgpartners, justitiële partners en gemeenten werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen.

Het doel van de samenwerking is het voorkomen en verminderen van overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval én het bieden van perspectief aan mensen (zoals bijvoorbeeld ex-gedetineerden of mensen met psychische problemen) op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit onder procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis. Tijdens de bijeenkomst in Sint-Oedenrode werden de aanwezigen meegenomen in de aanpak van een praktijkcasus. Wat mij betreft was het een inspirerende en leerzame bijeenkomst.

Talent gaat nooit met pensioen

Op mijn verzoek zijn de burgemeesters van het Land van Cuijk op dinsdag 9 april ontvangen bij het Senioren Hobby Centrum (SHC). Voorzitter Ton Ermers en secretaris Hans van Baal vertelden vol enthousiasme over de ontstaansgeschiedenis, de doelstelling, de hobbygroepen, de projecten en de ambities. De achterliggende gedachte van het SHC is dat mensen na hun arbeidsvol leven contact blijven behouden met andere mensen in een sociaal maatschappelijk klimaat, zodat zij op oudere leeftijd niet vervallen in eenzaamheid en zich buitengesloten voelen. In 2007 zijn ze van start gegaan met 65 leden. Inmiddels is het aantal leden gegroeid naar 280 en zijn er ruim 20 hobbygroepen actief! Het SHC is tevens initiatiefnemer voor het Jeugd Hobby Centrum Mill. De officiële opening vond op 30 oktober 2018 plaats. Zij willen de jeugd creatief inspireren en hun vaardigheid met materialen en technieken bevorderen. Dit is een unieke kans om jong en oud samen te brengen. Na de presentatie hebben we een rondleiding door het gebouw gekregen. Mijn collega’s waren erg onder de indruk van dit geweldige project in Mill.

Start toeristisch seizoen

Voor veel ondernemers en organisaties in het Land van Cuijk start het nieuwe toeristische seizoen traditioneel in het Paasweekeinde. In de aanloop daar naar toe heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) op donderdag 10 april een startbijeenkomst in Escharen georganiseerd. Voor deze bijeenkomst waren alle toeristisch-recreatieve ondernemers, toeristische ontmoetingspunten en platforms uitgenodigd. Ook de bestuurders en ambtelijke ondersteuners van de vijf gemeenten, de bestuursleden van het RBT, de gidsgroeters en onze beursvrijwilligers waren in Zaal De Brouwketel aanwezig. Het RBT heeft de plannen gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. Studio 38C heeft een presentatie gegeven over het maken van goede foto’s om anderen een nog beter beeld te geven van de verschillende bedrijven en activiteiten. Tenslotte mocht ik als voorzitter van het RBT met trots het 1e exemplaar van het Land van Cuijk Magazine 2019 uitreiken aan onze zeer gewaardeerde beursvrijwilligers.

We hebben het goed voor mekaar in ons Land van Cuijk. Een prachtige groene omgeving met gastvrije mensen om je heen. Heerlijk en eerlijk eten. En alles wat je echt nodig hebt dicht in de buurt. Dát is een Goei Leven in het Land van Cuijk; en daar zijn we trots op! Geniet van de lente...

Burgemeester Antoine Walraven