Terwijl premier Rutte vorige week in de Tweede Kamer stevig werd aangesproken op het klimaatbeleid wordt van gemeenten verwacht dat ze blijven doorwerken aan de voorbereidingen om in 2050 volledig over te stappen op duurzame energie.

Het doel hierbij is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde, en daaraan verbonden klimaatveranderingen, te beperken. Deels kunnen gemeenten hiermee zelf aan de slag door bijvoorbeeld hun gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Maar natuurlijk gaat het ook over het energiegebruik in huizen, bedrijven, scholen, auto’s en vrachtwagens. Hoe bereiken we dat iedereen van het aardgas af gaat? Hoe gaan we huizen en bedrijven dan verwarmen? Hoe zorgen we dat we alleen nog groene stroom gebruiken? Dat blijkt in onze gemeente best een grote uitdaging.

Ook tijdens het VNG-congres ging het hier over. Met een groep van zo’n 40 personen, spraken we, in een oude boerderijn in Hoevelaken, over dit onderwerp. Eigenlijk zou Diederik Samson, de voorzitter van de klimaattafel, hierbij met ons in gesprek gaan. Helaas moest hij naar de Verenigde Naties en sprak hij ons toe via een filmpje. Toch werd het een boeiende bijeenkomst omdat alle gemeenten voor deze uitdagingen staan en het goed is om daarover met elkaar van gedachten te wisselen.

‘Groene verwarming’

Wat is die uitdaging dan? Als we kijken naar de afspraken die zijn gemaakt moeten we in 2021 voor alle wijken en dorpen warmteplannen hebben met daarin uitgewerkt hoe we iedereen ‘van het aardgas gaan af krijgen’. In 2020 moeten de plannen klaar zijn over hoe we alle elektriciteit ‘groen gaan opwekken’. Die uitdaging is groot omdat in 80% van de gevallen de huizen in de toekomst elektrisch ipv met gas) verwarmd zullen gaan worden. In 20% van de gevallen is een warmtenet of zal een warmtenet gaan komen. Dit warmtenet zal voorlopig alleen worden aangelegd op plekken met veel stedelijke bebouwing, waar het rendabel is, en dat zal dus (voorlopig) niet in onze gemeente zijn.

Bij het elektrisch verwarmen van huizen is echter vier keer meer elektriciteit nodig als het huidige stroomgebruik van huishoudens. Dat betekent dus dat de opdracht voor het ‘groen’ maken van het stroomgebruik nog vier keer groter is dan nu.

Uitdaging

Hoe gaan we dat doen? Met grote windmolens kan je veel groene stroom opwekken, maar die mogen we niet bouwen vanwege de hoogtebeperking door vliegbasis Volkel. Nog meer grote zonnevelden dan? Helaas is in onze gemeente sprake van transportschaarste. Er is te weinig ruimte in het elektriciteitsnet van ons gebied om al die stroom te kunnen vervoeren. Enkele weken geleden kregen we een bericht van Enexis (eigenaar van het stroomnetwerk in de gemeente) dat ze samen met TenneT (eigenaar van de hoogspanningsmasten en grote trafostations) enige ruimte hadden kunnen maken zodat enkele grotere zonnepaneel-projecten kunnen worden gerealiseerd. De rest gaat nog wel even duren en blijft voorlopig een uitdaging.

Dus ondertussen niets doen? Nee! Ondertussen kunnen we wel verder met kleinere initiatieven zoals zonnepanelen op de eigen woning. En natuurlijk is het goed isoleren van de eigen woning ook belangrijk. Zo kan iedereen, naast de gemeente, ook zijn of haar steentje bijdragen. En hebt u de financiële middelen niet beschikbaar? Dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening van onze gemeente.

Wethouder Jos van den Boogaart