Per 1 januari 2020 treedt er een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting in werking.

De KOR nieuwe stijl is een facultatieve, omzetgerelateerde vrijstellingsregeling in de omzetbelasting. De nieuwe KOR geldt niet alleen voor ondernemers-natuurlijke personen, maar ook voor rechtspersonen zoals een BV of een stichting. Er zijn nog veel meer verschillen met de huidige KOR-regeling.

Kern van de nieuwe KOR

Een BTW-ondernemer die in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet (exclusief BTW) behaalt kan er voor kiezen de nieuwe KOR toe te passen. De nieuwe KOR is een keuzeregeling die gekoppeld is aan de omzet, de huidige KOR is gekoppeld aan het saldo van de af te dragen BTW. Dat maakt de nieuwe KOR een stuk eenvoudiger: de berekeningen die bij toepassing van de huidige KOR nodig zijn voor de degressieve vermindering komen te vervallen.

Bij een keuze voor de nieuwe KOR hoeft de ondernemer geen BTW in rekening te brengen aan zijn afnemers. Hij heeft dan – net als onder de huidige KOR – geen recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Voorts vervallen de administratieve verplichtingen en de ondernemer hoeft geen reguliere BTW-aangiften meer in te dienen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.