Per 1 januari 2020 worden de regels voor de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) aangepast.

U krijgt straks als werkgever over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van uw onderneming een vrije ruimte van 1,7%. Over de rest van de loonsom blijft het huidige percentage van 1,2% gelden. Past u de zogenoemde concernregeling toe, dan geldt deze nieuwe regel voor het hele concern. Dit pakt echter niet zo voordelig uit. Als een concern bijvoorbeeld uit vier onderdelen bestaat die allemaal een fiscale loonsom van € 1.000.000 hebben, werkt de vrije ruimte als volgt:

  • Het concern past de concernregeling niet toe. De vrije ruimte is 1,7% over de eerste € 400.000 van elk onderdeel (dat is € 6.800). Daarnaast is de vrije ruimte 1,2% over de overige € 600.000 (dat is € 7.200). Voor alle concernonderdelen bij elkaar is de vrije ruimte dan € 56.000 (4 x € 14.000).
  • Het concern past de concernregeling wél toe. De vrije ruimte is 1,7% over de eerste € 400.000 van het hele concern (dat is € 6.800). Daarnaast is de vrije ruimte 1,2% over de overige € 3.600.000 (dat is € 43.200). De totale vrije ruimte is dan dus € 50.000. Het verschil is in dit voorbeeld dus € 6.000 aan vrije ruimte per jaar. Als uw concern daarover 80% eindheffing moet afrekenen, bent u € 4.800 aan eindheffing verschuldigd.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.