Stel je hebt afgelopen jaar jouw BV moeten liquideren. Als het gevolg daarvan is dat dit heeft geresulteerd in een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2, kan de volgende vraag ontstaan: wat kan ik daar nog mee doen?

Het antwoord op deze vraag is als volgt.

Door de liquidatie van jouw BV heb je een verlies in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit verlies uit aanmerkelijk belang kun je verrekenen met de winst uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar (carry back) en de winsten van de zes volgende kalenderjaren (carry forward).

De verliesverrekening biedt echter niet altijd soelaas. Het verlies uit aanmerkelijk belang kun je immers slechts verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang. Hierdoor kan het voorkomen dat jij het verlies dat je hebt geleden bij de liquidatie nooit meer kunt verrekenen. Om deze ongewenste situatie te voorkomen en je toch de mogelijkheid te bieden het verlies te compenseren heeft de wetgever de zogenoemde belastingkortingsregeling in het leven geroepen.

De belastingkortingsregeling houdt in dat als je in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang hebt gehad, je het nog niet verrekende verlies op verzoek kunt omzetten in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting bedraagt 25% van het nog niet verrekende verlies. De verrekening van deze belastingkorting vindt plaats in het jaar van verzoek (en eventueel de daaropvolgende jaren) met de verschuldigde belasting in box 1.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.