“En wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?” Deze spreuk van Loesje kwam ik afgelopen weekend op internet tegen. Het slaat de spijker op zijn kop en is zeer van toepassing op de tijd waarin wij nu leven.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Door alle veranderingen in de zorg van de afgelopen jaren komt er steeds meer op hun schouders terecht. De coronatijd waarin we nu leven maakt dat de inzet van onze mantelzorgers nog belangrijker is geworden.

Belangrijke taak

Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend wat zij doen voor hun naasten, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Zonder de ondersteuning die zij bieden zouden veel mensen niet zelfstandig kunnen blijven wonen. Vereenzaming zou nog meer de kop opsteken en mensen zouden niet langer meer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Veel mantelzorgers vinden het heel normaal dat zij deze belangrijke taak op zich nemen. De praktijk leert echter dat het ook vaak belastend is en dat de combinatie met de situatie thuis en op het werk vaak nauwelijks mogelijk is. Overbelasting ligt dan op de loer.

Gelukkig biedt het Centrum Mantelzorg onze mantelzorgers de nodige ondersteuning. Zij staan hen bij in hun zware taak, door onder andere te fungeren als vraagbaak en het organiseren van ontspannende activiteiten. Ook verzorgen zij voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk de mantelzorgwaardering.

Jonge mantelzorgers

Vaak wordt gedacht dat mantelzorgers al wat ouder zijn, maar dat is niet helemaal waar. Ook steeds meer jonge mensen en zelfs kinderen zijn actief als mantelzorgers. Om dat te onderstrepen was er onlangs ‘de week voor de jonge mantelzorger’. In die week stond centraal hoe bijzonder het eigenlijk is dat er al zoveel op de schouders van jongere mensen terecht komt. In de (lokale) media heeft het verhaal gestaan van één van onze jonge mantelzorgers, Kayleigh Crommentuyn. Zij zorgt al jarenlang met heel veel liefde voor haar haar jongere broer die een zware beperking heeft. Een heel indrukwekkend verhaal waar je stil van wordt en waardoor je nog meer respect krijgt voor onze mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering

Ook wil ik u nog een keer wijzen op de mogelijkheid voor het aanvragen van de jaarlijkse mantelzorgwaardering. Dit kan via de website van het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk www.mantelzorglvc.nl. U heeft nog de tijd tot 15 december om uw aanvraag te doen. Zeker doen, het is belangrijk om mantelzorg te waarderen!

Tenslotte las ik een gedicht wat ik erg van toepassing vindt op al het goede en mooie wat onze mantelzorgers doen:

Zorg is zoveel meer dan zorgen
Zorg is liefde hoop, betrokkenheid
Zorg is welzijn willen borgen
Met kracht, geduld en tederheid

Wethouder Erik van Daal