Dinsdag 10 november was het de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers extra in het zonnetje gezet voor hun inzet.

Mantelzorg is een wezenlijk onderdeel van het zorgsysteem in Nederland. Wij gaan er vaak heel gemakkelijk aan voorbij hoe belangrijk mantelzorg nu eigenlijk is. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat dit gebeurt. Ook door mantelzorgers zelf overigens. Maar hun inzet is echt heel waardevol in onze zorgketen. Als er geen mantelzorgers zouden zijn dan kon onze zorgketen niet functioneren zoals we in ons land gewend zijn.

Inzicht in de cijfers

Om u een inzicht te geven in het aantal mantelzorgers; ongeveer 4,4 miljoen volwassenen verlenen in Nederland mantelzorg aan hun partner, familie, vriend of buur. Naar schatting verlenen ongeveer 750.000 mensen langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorg.

Als we kijken naar onze eigen cijfers dan verleent ongeveer 21% van de volwassen inwoners van onze gemeente in meer of mindere mate mantelzorg. Telkens als ik deze cijfers onder ogen krijg, besef ik mij hoe waardevol en belangrijk mantelzorgers dus zijn om ons zorgsysteem te kunnen laten functioneren zoals het nu doet.
Zeker in Coronatijd waarin veel niet kan en fysieke contacten, ook vanuit de zorg, tot een noodzakelijk minimum zijn beperkt, is mantelzorg nog belangrijker. Ook vanuit sociaal oogpunt (vereenzaming).

In het zonnetje zetten

Daarom is het zo belangrijk dat we regelmatig stil staan bij mantelzorg. Op 10 november organiseren wij normaal gesproken in het Land van Cuijk een middag of avond voor onze mantelzorgers waarin zij in het zonnetje worden gezet. Helaas kon dit in deze tijden geen doorgang vinden. Toch wilden wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en hebben wij onze mantelzorgers in het land van Cuijk een borrelplank bezorgd om onze waardering uit te spreken. Hopelijk kunnen we volgend jaar 10 november weer op de gebruikelijke manier vieren samen met onze mantelzorgers.

U verdient het

Tenslotte wil ik alle mantelzorgers die dit nog niet gedaan hebben wijzen op het feit dat ze nog tot 15 december de mantelzorgwaardering kunnen aanvragen bij het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Deze waardering bestaat uit een geldbedrag van 100,00 euro. Meer informatie hierover vindt u op de website www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering-2020.

Vooral doen als u dit nog niet heeft gedaan. U verdient het.

Wethouder Erik van Daal