Werknemers kunnen in teststraten van de GGD terecht voor een coronatest, maar er zijn ook steeds meer commerciële teststraten. Voor zo’n test betaalt de werknemer tussen de € 70 en € 200.

Vergoed je de coronatest van een werknemer en wijs je deze aan als eindheffingsloon? Dan kan de test gericht vrijgesteld zijn. Voor arbo voorzieningen geldt namelijk een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling. Hieronder valt ook een geneeskundige keuring in het kader van preventie- en verzuimbeleid, waaronder de corona(snel)test. De arbo voorzieningen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon.
  • de arbo voorzieningen hangen samen met jouw verplichtingen als werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.
  • de werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).
  • de werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.

Als je aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, is de coronatest zowel voor de werknemer als voor jou als werkgever onbelast. Is de gerichte vrijstelling niet van toepassing, dan kun je de vergoeding voor de test alsnog als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte brengen. Let er wel op dat u 80% eindheffing betaalt over het bedrag boven de vrije ruimte. Daarnaast mag je een werknemer niet verplichten om een coronatest af te nemen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.