De afgelopen tijd mocht ik weer getuige zijn van een aantal mooie voorbeelden van ‘dorpskracht’.

Denk bijvoorbeeld aan de drie kersverse Leden in de Orde van Oranje Nassau; Theo Bergmans, Jan van der Linden en Annie van Reijmersdal-Essers. Stuk voor stuk topvrijwilligers en daardoor bij uitstek prachtige ‘dorpskracht boegbeelden’. Maar ook het gedreven comité 4 en 5 mei is een voorbeeld van dorpskracht ‘pur sang’. Deze gepassioneerde groep inwoners zorgt er ieder jaar voor dat ook in onze gemeente het verhaal van oorlog en vrijheid een respectvolle en waardige plek krijgt. Helaas gooiden ook dit jaar de coronamaatregelen roet in het eten maar dankzij de Lokale Omroep Mill werd de wat kleiner georganiseerde herdenking voor iedereen mooi in beeld gebracht. Over dorpskracht gesproken! En wat te denken van de kunstroute ‘Vrijheid Blijheid’, een initiatief van OntdekMill (met kartrekkers Bert Verweijen en Pieter van den Elzen) en mogelijk gemaakt door de inzet en creativiteit van een flink aantal inwoners. Bij dorpskracht hoort tot slot ook ondernemerschap. Daar is de Piko Style een mooi voorbeeld van. Deze nieuwe winkel van Marie-Louise Konings in het Millse centrum mocht ik afgelopen zondag openen.

Samen bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk

Het initiatief, het lef, de ideeën en het organisatietalent van inwoners en ondernemers vormen wat mij betreft hét fundament van een levendige en fijne gemeente. Op dat fundament willen we ook graag de nieuwe gemeente Land van Cuijk bouwen. Dat doen we nadrukkelijk samen met inwoners en ondernemers door ‘kernendemocratie’. Een mooi project waarvan ik, samen met wethouder Bouke de Bruin van de gemeente Boxmeer, de bestuurlijk trekker ben.

Wat is kernendemocratie?

Kernendemocratie houdt in dat u als inwoner en/of ondernemer meedenkt over wat er moet gebeuren in uw wijk of dorp. We betrekken u bij de inrichting van uw straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, duurzame energie en nog veel meer. En u kaart onderwerpen die voor u belangrijk zijn bij ons aan. Zo werken we samen aan levendige dorpen.

De eerste stap in kernendemocratie wordt momenteel gezet. Iedere kern heeft (of krijgt) een bouwteam. Dit bouwteam bestaat uit 5 tot 16 mensen en is samengesteld door de wijk- of dorpsraad. Deze bouwteams gaan werken aan het KernenCV. In zo’n KernenCV staat wat het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe het dorp wil samenwerken met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In onze gemeente is het bouwteam van Mill hier al mee bezig geweest, de overige bouwteams gaan binnenkort van start.

www.onslandvancuijk.nl

Als het bouwteam het KernenCV klaar heeft, gaan ze dit voorleggen aan u als dorpsgenoot. Zo kunt ook u uw inbreng geven in dit bouwproces. De bouwteams gebruiken hiervoor, in dit digitale tijdperk, in ieder geval het platform www.onslandvancuijk.nl. Hier zullen zij alle informatie op delen en hier kunt ook u uw reactie kwijt. Op dit platform (bij Nieuws) is nu ook al een filmpje te vinden met uitleg over kernendemocratie.

Burgemeester Antoine Walraven