Een hobby van mij is het verzamelen van oldtimers. Moet ik die aangeven in box 3 van de inkomstenbelasting?

Antwoord

Roerende zaken die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt, hoeft u in principe niet aan te geven in box 3. Denk bijvoorbeeld aan uw privéauto, uw inboedel, een schilderij en dergelijke. Beslissend hierbij is of u de roerende zaak gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Is daarvan geen sprake, dan vallen deze roerende zaken wel onder de heffing van box 3.

Sommige roerende zaken die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt, kunnen echter toch onder de heffing vallen. Dit is het geval als die zaken hoofdzakelijk als belegging dienen. De Belastingdienst zal dit echter moeten aantonen. Bij dit te leveren bewijs zijn de aard en hoeveelheid van dergelijke zaken van groot belang. Zo zullen bijvoorbeeld antieke meubelen als onderdeel van de inboedel niet snel als belegging kunnen worden aangemerkt. Die goederen worden strikt persoonlijk gebruikt. Zij dienen ter verhoging van het wooncomfort en niet als belegging.

Voor een verzameling klassieke auto’s ligt dat wellicht anders. Bij één oldtimer kan zonder meer worden gesteld dat die dient voor persoonlijk vervoer, zodat de auto buiten de heffing valt. Die stelling kan heel misschien ook nog wel worden ingenomen bij twee oldtimers, maar een verzameling lijkt toch al snel als belegging te moeten worden aangemerkt. U moet de waarde van de oldtimers in dat geval wel aangeven in box 3. Het zal dan een lastig karwei worden welke waarde u aan de oldtimers gaat toekennen.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.