Het zal u niet ontgaan zijn dat er op de splitsing Oranjeboomstraat-Hoogstraat-Bernhardstraat in Mill, de plek waar ooit de bibliotheek, Mariënweerd en garage Vlaar stonden, volop graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het zijn de voorbereidingen voor de bouw van twee huurappartementengebouwen en vier patiowoningen.

Voordat daadwerkelijk met de bouw kan worden gestart, moet de ondergrond geschikt worden gemaakt. Ook moeten er infiltratiebuizen in de grond begraven worden om het regenwater te laten infiltreren in de bodem, moeten de waterleiding en stroomkabels worden aangelegd en moeten er straks ook nog buizen in de bodem worden geboord voor de warmtewinning van de woningen. Aansluiten op aardgas zoals we gewend waren is niet meer aan de orde. Veel werkzaamheden waar je straks niets meer van ziet. Maar neem van mij aan dat het best druk is daar onder het oppervlak.

Als straks de daadwerkelijke bouw echt begint, zal dat zeker in de ruw-bouwfase regelmatig tot enige overlast leiden. Naast geluidsoverlast voor de directe omgeving door de machines en materialen, moet ook af en toe de Oranjeboomstraat worden afgesloten. Dat kan voor iedereen af en toe vervelend zijn. Ik vraag u op voorhand begrip daarvoor.

Enquête voor ondernemers op bedrijventerreinen

Op ons bedrijventerrein ‘Het Spoor’ begint de beschikbare ruimte op te raken en bedrijventerrein ‘De Meeren’ is al jaren vol. Soms zien we ook dat er weer bedrijfspanden leeg staan omdat een bedrijf activiteiten verplaatst naar een andere locatie. Om een beter beeld te krijgen van de ruimtebehoefte van onze bedrijven gaan we de komende tijd een enquête uitvoeren. Zijn er de komende vijf jaren serieuze uitbreidingswensen? Passen die uitbreidingswensen op de huidige locatie? Zo niet, wordt de uitbreiding dan elders in Mill gewenst of wordt in dat geval verplaatsing naar een andere locatie buiten Mill overwogen? Komt in dat geval de huidige locatie beschikbaar voor uitbreidingswensen van andere Millse bedrijven die ruimte zoeken?

Op basis van de resultaten van de enquête kan een inschatting worden gemaakt of er voldoende aanbod van bedrijfsruimte is in de komende jaren. De resultaten worden aangeboden aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk, zodat de nieuwe gemeenteraad, indien dat nodig blijkt, tijdig een procedure kan starten voor nieuwe bedrijfskavels. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten is het van belang dat zoveel mogelijk ondernemers de vragenlijst in vullen. Deelnemen aan dit onderzoek kan via de website van de gemeente https://www.gemeente-mill.nl/ondernemen/ruimtebehoefte-onderzoek. Reageren kan tot 19 juli aanstaande, het invullen duurt maximaal 10 minuten.

We zijn ervan op de hoogte dat ook de industriële kring een vragenlijst heeft uitstaan om de ruimtebehoefte in kaart te brengen. De doelen zijn echter anders. De Industriële Kring Land van Cuijk kijkt naar de regionale behoeftevraag terwijl dit onderzoek echt gericht is op de lokale vraag van de zowel de grotere als kleinere ondernemers binnen onze gemeente.

ZZP-ers

In onze gemeente werken ook veel ZZP-ers. Deze groep ondernemers is bij de gemeente veel minder in beeld dan de ondernemers op de bedrijfsterreinen, maar niet minder belangrijk. Hebben zij veel last gehad van de corona-beperkingen? Hebben zij hun focus moeten aanpassen of willen ze dat wel maar lukt dat niet? Voor deze doelgroep hadden we samen met de regio Noordoost Brabant een online event bedacht met de titel ‘ZZP-Boost’, waar de ZZP-ers hun vragen zouden kunnen voorleggen aan experts. Ondanks een uitgebreide campagne om dit breed onder de aandacht te brengen, kregen we maar een minimaal aantal aanmeldingen. Dat was jammer, maar laat ik het positief zien: onze ZZP-ers hebben gelukkig zelf hun weg kunnen vinden. We hebben het event geannuleerd, maar degenen die zich hadden aangemeld worden persoonlijk benaderd.

Jos van den Boogaart
Wethouder gemeente Mill en Sint Hubert